View Single Post
Old February 26th, 2019 #30
Johan
Moderator
 
Johan's Avatar
 
Join Date: Oct 2013
Posts: 2,776
Johan
Default N I E U W E B E Z E M S nummer 6, oogstmaand 2001

De hoge organisatiegraad van het "uitverkoren" volk (Deel 2)

Het aantal joden is in ons land, numeriek gezien, nihil.Er zijn drie Israëlietische kerkgenootschappen, te weten het Nederlands-Israëlietisch Kerkgenootschap, het Portugees-Israëlietisch Kerkgenootschap en als laatste het Liberaal-Joodse Kerkgenootschap.Bij de eerstgenoemde zijn 34 joodse gemeenten aangesloten met totaal 5100 leden.Aangezien het Nederland-Israëlietisch Kerkgenootschap het grootste is en de andere twee Kerkgenootschappen dus minder leden hebben, kunnen we stellen dat, en we doen een zéér grove schatting, het aantal “religieuze” joden, waarschijnlijk niet meer bedraagt dan ca.10.000.

In 1986 waren dat er nog 15.000, aldus het boekje ‘Joods leven in Nederland’(’86) van Y.H. van der Goot en K.A.D.Smelik. Natuurlijk zijn er ook joden die zich niet bij een synagoge (door joden ook wel sjoel genoemd) hebben aangesloten.Laten we zeggen dat het hier om, en dan nemen we een ruime marge, 35.0001 mensen gaat (1).Het betreft hier joden die of een joodse moeder of vader hebben.In het orthodoxe jodendom, die de halacha (de joodse wet) behoorlijk serieus nemen, worden alleen personen met een joodse moeder als jood beschouwd.Het leeuwendeel van de hier wonende joden behoren tot de Asjkenazim, zij zijn vooral uit Oost-Europa en Duitsland afkomstig.Daarnaast zijn er de Sefardim die uit Portugal en Spanje naar hier zijn gekomen.Tot de sefardische joden behoren ook bijvoorbeeld de Marokkaanse en Jemenitische joden.Zij zijn over het algemeen niet in ons land woonachtig.Een uitzondering hierop is David Pinto, geboren in 1942 in het Marokkaanse Midelt.Hij verhuisde in 1967 vanuit Israël, zo geweldig is een multiculturele samenleving dus ook niet, naar Nederland.In ons land is hij o.a. actief als directeur van het Inter-Cultureel Instituut(ICI) en is hij voorzitter van de Stichting Pop Against Racism (SPAR).
Hoewel het hier dus in aantallen om een kleine groep gaat, is de joodse gemeenschap in Nederland goed georganiseerd.
Als eerste zullen we de bekendste organisaties bekijken, daarna zullen we ingaan op organisaties die er alles aan doen om niet in de openbaarheid te komen, zoals we zullen zien niet zonder reden.
We willen beginnen met de stichting Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI),bij nationalisten waarschijnlijk niet onbekend.Het CIDI, dat op de Jagerstraat in Den Haag is gevestigd, werd op 3 april 1974 bij de Kamer van Koophandel ingeschreven.Voorzitter is John Mannheim (geb.1939) die verblijft in het elitaire Wassenaar.Secretaris van het CIDI is de advocaat Robert Anthony Kiek (geb.1950) en woonachtig in Den Haag, ook hij is bij B’nai B’rith betrokken.Kiek zat ooit in het bestuur van de stichting Nieuw Israelitisch Weekblad, dit blad werd op 1865 opgericht.Andere bestuursleden van het CIDI zijn: Mozes Godschalk (geb.1948), hij woont in Amsterdam, Michael Minco (geb.1960), woont in Amstelveen, Mr.Robert Abraham Levisson (geb.1913), die af en toe ook als voorzitter mag optreden vertoeft tevens in Den Haag, W.E. van der Sluis (geb.1931) woonachtig in Amstelveen, is erg actief want hij is ook nog penningmeester van de vereniging Poale Zion voor een Progressief Israël (opgericht op 31-01-1985) dat op zijn huisadres is gevestigd, een echte spin in het web is Reinold Simon (geb.1938) die penningmeester van het CIDI is, hij is de penning ook al meester bij de stichting Israël 50 jaar en ook hij is bij B’nai B’rith betrokken, hij verblijft overigens in Den Haag, als een na laatste willen we Anna Elisabeth Cohn-Erwteman (geb.1941) noemen, zij woont, samen met haar man, die we bij de B’nai B’rith straks nog tegen zullen komen, in Leiden, ze is een bezige tante want naast haar rol in het CIDI, is ze bestuurslid van de al genoemde stichting Israël 50 jaar en we kwamen haar ook nog tegen als voorzitter van de vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen Nederland (WIZO-NL, opgericht 22-03-1949) en als laatste vermelden we René Jaap Glaser (geb.1951) en naast het CIDI ook lid van het curatorium van de Anne Frank Stichting, hij is te vinden in Den Haag.

De directeur, bepaald geen onbekende, is Drs.Ronald(Ronnie) Maurice Naftaniël.Hij werd geboren op 10 oktober 1948 in Amsterdam.In dat jaar werd ook de staat Israël opgericht.Naftaniël is woonachtig in Amstelveen.Zijn echtgenote, H.S.Naftaniël-Joëls, is portretschilderes. Hij is ook actief betrokken bij andere joodse organisaties, o.a. als voorzitter van de stichting Magen David Adom Nederland (een stichting die Israël financieel ondersteunt).Naftaniël zou naar verluidt ook bij de joodse vrijmetselaarsorganisatie B’nai B’rith, waarover later meer, zijn betrokken.Ronnie zei ooit in een vraaggesprek met Jeroen Pauw dat hij liever wil dat zijn kinderen met joden trouwen.Een van zijn dochters, Linde Naftaniël, is producente van het VARA-programma Zembla.Adjunct-directeur van het CIDI is mevrouw Hadassa Hirschfeld, ook zij is betrokken bij B’nai B’rith.Het CIDI geeft de ‘Israël Nieuwsbrief’ uit en is te vinden op het internet www.cidi.nl. Ook geven zij jaarlijks een overzicht uit met zogenaamde antisemitische incidenten.We willen ook nog vermelden dat er geruchten gaan dat het CIDI uit de B’nai B’rith zou zijn voortgekomen.

Naast het CIDI is ook de Stichting Bestrijding Antisemitisme (STIBA) actief bezig met het in kaart brengen van anti-joodse sentimenten.Deze stichting, die op 16 juli 1980 werd opgericht, staat onder voorzitterschap van Richard Allen Stein.Hij verblijft in Rotterdam.Hij kwam ter wereld in de Amerikaanse plaats Chicago op 20 augustus 1936.Hij is concertpianist en mevrouw Mr.Drs.S.R.Stein is waarschijnlijk zijn echtgenote.Zij is overigens bestuurslid van de stichting Nieuw Israelitisch Weekblad.Secretaris van de STIBA, sinds 8 februari 1995, is Willem Hero Zuidema (geb.13 juli 1932 te Rotterdam), woonachtig in Hilversum.Penningmeester is Nathan Herman Wijnperle (geb.9 februari 1926 te Amsterdam), hij woont in Amsterdam.Jakob Egbert Doek (geb.1 mei 1942 te Emmen) is bestuurslid van de STIBA.Hij woont in Lisse.Hij is gespecialiseerd in juridische kwesties.
Een organisatie die ook actief is op het terrein van het CIDI en STIBA is de Anne Frank Stichting (AFS).Deze stichting werd opgericht in 1957 door o.a. A.W.C.L.Koot, Mr.H.W.A.Heldring, Mr.F.B.Bakels en J.van Hasselt.De AFS is te vinden op de Keizersgracht in Amsterdam, voorheen op de Prinsengracht.Bij deze stichting zijn zeer veel mensen betrokken en we zullen onze aandacht alleen op de, onzes inziens, belangrijkste personen richten.Als eerste willen we de aandacht vestigen op drie publicisten voor wie het kennelijk zeer lucratief is om voor de AFS te werken.Rinke van den Brink (geb.1955) is werkzaam voor het in de tweede wereldoorlog opgerichte, u zal het allen al weten, ‘Vrij Nederland’.Dat hij tot 1983 lid was van de CPN en voor het communistische dagblad ‘De Waarheid’ (een letterlijke vertaling uit het Russisch van Prawda) schreef is bij sommigen wat minder bekend.In opdracht van de AFS schreef hij samen met Jorge Cuartas en Jaap Tanja (hem komen we zo nog tegen) een boek over Le Pen.Ook geen onbekende binnen nationalistische kringen is de cultureel-antropoloog Dr.J.G.(Jaap) van Donselaar (geb.1953), o.a. schrijver van boeken als ‘Fout na de oorlog’ (’91) en ‘De staat paraat?’ (’95).In zijn derde rapportage ‘Monitor Racisme en Extreem-rechts’ geheten, dat vorig jaar werd gepubliceerd, is hij er erg op gebrand om dubieuze organisaties als: FOK, KAFKA, stichting Magenta (waarover zo meer) en het CIDI als bron te gebruiken.Van Donselaar werkt ondertussen vier dagen in de week voor de Anne Frank stichting.Zijn partner Carien Nelissen, die de moeder is van zijn dochter, werkt ook voor deze stichting.Jaap is verder nog werkzaam bij de Rijksuniversiteit Leiden op het Departement Bestuurskunde.Helemaal een smet op het “objectieve” blazoen van Van Donselaar is het feit dat hij op de loonlijst staat van de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD).

De derde publicist die we zeker niet willen vergeten is Anet Bleich.Zij schrijft in publicaties van de AFS.Verder is ze werkzaam bij de Volkskrant.Ooit was ze redactrice van ‘De Groene Amsterdammer’.En ook zij was, van 1972 tot 1977, lid van de CPN.Tevens werkte ze mee aan het ‘Auschwitz Bulletin’, van het Nederlands Auschwitz Comité (NAC).Bleich heeft ook grote sympathie voor de antifascistische beweging in Nederland.Dat blijkt uit een artikel dat ze samen met Rudi Boon in het boek ‘Nederlands racisme’(’84) schreef.Ze is erg actief want ze schreef ook nog een stuk in het boek ‘Oud en nieuw fascisme’(’81) van de Anne Frank Stichting.
Directeur van de AFS is Cees Broekhuyzen.Ooit werd deze functie uitgeoefend door Drs.J.F.(Hans)Westra.Voorzitter is mevrouw Til Gardeniers-Berendsen.Andere niet geheel onbekende personen die we de lezer zeker niet willen onthouden zijn: Marja Verbraak, zij is medewerkster op de afdeling voorlichting, Rabbijn Awraham Soetendorp, rabbijn van de Liberaal Joodse Gemeente te Den Haag en lid van het curatorium van de AFS en Joke Kniesmeijer (geb.1948) zij is actief voor de PvdA, bestuurslid van de AFS en ooit medewerkster van de afdeling voorlichting en documentatie inzake fascisme.Iemand die we ook regelmatig tegen komen is Jaap Tanja, woonachtig op de Bankastraat in Amsterdam en medewerker van de afdeling interculturele ontwikkeling van de AFS.Hij is tevens medewerker van het het periodiek ‘Contrast’ (weekblad voor de multiculturele samenleving) en werkte ooit mee aan de teloor gegane antifascistische blaadjes ‘AFdruk’ en ‘Casablanca’.In ‘AFdruk’, een orgaan van de AFS, publiceerde het Fascisme Onderzoeks Kollektief (FOK), hun postbus was het adres van dit blaadje.Wie dit postbusnummer natrok kwam uit op de Minahassastraat 1, waar, naast een heleboel linkse clubjes, ook de vereniging Martijn, die zich inzet voor de acceptatie van pedofilie, is gevestigd.Voor een ander periodiek van de AFS, ‘Casablanca’, schreef het KAFKA, dat voor politieke inbraken en intimidatie niet terugdeinst, een rubriek.

Een aardig dwarsverband vonden we tussen D66 en de AFS.Voormalig fractievoorzitter van deze partij, Gerrit Jan Wolffensperger, is namelijk lid van het curatorium van het AFS .In het boekje ‘The Extreme Right in Europe and the United States (’85), uitgegeven door de AFS, dat onder redactie stond van Vera Ebels-Dolanová (geb.1948), van 1975 tot 1980 lid van de CPN en schreef voor De Groene Amsterdammer, worden als bronnen wel zeer dubieuze clubs genoemd: de terroristen van Searchlight, u allen bekend, de Anti-Defamation League of B’nai B’rith uit New York en de Europese tak van deze laatstgenoemde organisatie uit Parijs.

De stichting Magenta (ook wel Magenta Foundation genoemd), opgericht 22 juni 1993, is te vinden op de Balboastraat in Amsterdam.Op dit adres woont Suzette Hélène Caroline Bronkhorst (geb.1958), zij was bij de oprichting van Magenta betrokken en was woordvoerder van deze stichting.Een aantal andere betrokkenen die we niet onvermeld willen laten zijn: Radija Zahaf (geb.1960) Piet Cohen en Mr.M.C.Bueno de Mesquita, Onno Rotbard (geb.1947) allen woonachtig in Amsterdam. Magenta heeft het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) opgericht, en ook niet bepaald oninteressant, ze hebben de naam www.kafka.nl geclaimd.De baarddragende Ronald Eissens is coördinator van het MDI.Deze Eissens hield vorig jaar een lezing bij het CIDI.Naar verluidt heeft Magenta ook banden met B’nai B’rith, wat het allemaal nog conspiratiever maakt.
Valt het u trouwens op dat meerdere organisaties die zeggen te strijden tegen discriminatie en racisme of geheel uit leden van de joodse minderheid bestaan of dat zij in dergelijke clubs belangrijke sleutelrollen vervullen.Twee voorbeelden van anti-racistische organisaties waar dat laatste het geval is.RADAR heeft als voorzitter Aron Isidoor Abram (geb.1937), woonachtig op in Rotterdam, die functie vervult hij sinds 15 februari 2000.Sinds 1996 is Jessica Silversmith directrice van het Meldpunt Discriminatie Amsterdam, zij is getrouwd met een Amerikaan van joodse afkomst en was in 70-er jaren lid van het Chili Comité.

Voordat we overgaan naar de joodse vrijmetselaars van de B’nai B’rith en enkele andere organisaties, is het wat ons betreft ook verhelderend om op te merken dat er op de Nederlandse televisie ook vertegenwoordigers van de joodse terreurstaat te vinden zijn.Een paar voorbeelden.Op RTL-5 wordt het praatprogramma Barend en Van Dorp uitgezonden.Frits Jelle Barend (geb.1947), woonachtig in Amstelveen, is bestuurslid van de stichting Sportbevordering Nederland Israël.In het blad ‘Joods Journaal’ stond onlangs een interview met Catharine Keyl, ook van haar was al bekend dat ze weinig critisch staat jegens de joodse staat.We kunnen een aardig lijstje maken met personen van joodse origine die een baan bij de televisie hebben.Om slechts enkelen te noemen: Diewertje Blok, Frits Spits, Henny Stoel (nieuwslezeres), Boudewijn Büch, Edwin de Vries (acteur), Ralph Inbar, Peter van Ingen, Frans Bromet, Hanneke Groenteman, Sonja Barend, Eddo Rosenthal (NOS-journaal en De Volkskrant) en Ankie Rechess (Nova), de twee laatstgenoemden zijn correspondent in Israël. Overigens, de correspondenten die de Nederlandse media in het “heilige land” hebben, zijn bijna zonder uitzondering van joodse afkomst.Een voorbeeld, voor NRC Handelsblad is Salomon Bouman verslaggever in Israël.Het moet gezegd deze correspondenten zijn meestal, een enkele uitzondering daargelaten, weinig objectief te noemen.Ook in de kranten en tijdschriften zijn leden van de joodse minderheid te vinden: Max van Weezel (adjunct-hoofdredacteur ‘Vrij Nederland’ en ‘Nieuw Israelitisch Weekblad’(NIW), zat ooit ook in het bestuur van de stichting NIW), was van 1972 tot 1976 lid van de CPN, Max Arian (geb.1940) is redacteur van ‘De Groene Amsterdammer’ en van het ‘Auschwitz Bulletin’, ook was een van de oprichters van het Chili Comité, Hella Rottenberg (familie van Felix ?) journaliste van de Volkskrant, Mischa Cohen, een van de eindredacteuren van Vrij Nederland, schrijfster Natasha Gerson, ook zij is in loondienst bij ‘Vrij Nederland’, dan is er nog de freelance-journalist Mariano Slutzky (een Argentijnse jood) die ooit bestuurslid was van GroenLinks en o.a. een column heeft in de Metro (een gratis krantje), hoofdredacteur van ‘De Groene Amsterdammer’ Martin van Amerongen willen we ook zeker niet vergeten, voor dat weekblad schrijft en redigeert ook René Zwaap, die in het Comité van Aanbeveling ‘Stop de oorlog op de balkan’ (van de SP) zat en als laatste vermelden we G.Philip Mok, hij schrijft voor het ‘Nieuw Israelitisch Weekblad’, heeft een column in ‘Israël Aktueel’ (v/d Christenen voor Israël, zie verderop)en ‘Elsevier’(2), ook mocht hij voor de EO als commentator op de problematiek in het Midden-Oosten, altijd zijn propagandistische praatjes spuien.En ook Naftaniël, wordt door de EO regelmatig, als ware hij Jezus Christus zelf, binnengehaald.

In de reeds eerder genoemde stichting Israël 50 jaar, is naast Reinold Simon, ook niemand minder dan Harry van den Bergh (geb.1942) en woonachtig in Amstelveen, betrokken.Van den Bergh, oud-kamerlid van de PvdA, oud-voorzitter van Veilig Verkeer Nederland (thans 3VO) en thans voorzitter van VluchtelingenWerk Nederland, is voorzitter van dit clubje.Hij heeft het maar druk want hij is ook nog bestuurslid van de Hebrew University in Jeruzalem. In sept. 1987 bedankte hij voor het 2e-Kamerlidmaatschap (PvdA) nadat hij in opspraak was gekomen wegens voorkennis bij beurstransacties.In de periode 1985-1987 had hij in aandelen Fokker en in andere fondsen gehandeld en daarmee grote bedragen verdiend.

In het bestuur van de stichting Israël 50 jaar is ook nog een andere erg actieve persoon te vinden.Het gaat hier om de psycholoog Robert(Rob) Jean Wurms (geb.1943), die in Monnickendam woont, hij is sinds 25 november 1997 vice-voorzitter van deze stichting.Wurms is een bezige bij want hij mag ook de stichting Centraal Meldpunt Joodse Oorlogsclaims (CMJO), ook wel Centraal Joods Overleg (CJO) genoemd, voorzitten. Dit CMJO is op de Van der Boechorststraat in Amsterdam gevestigd.Het pand in deze straat doet ook dienst als synagoge van het Nederlands-Israelietisch kerkgenootschap.Bij het CMJO is ook Ernst Jona Numann (geb.1950), werkzaam voor de Hoge Raad, betrokken.Hij woont overigens in dezelfde straat als René Jaap Glaser (zie boven). Zijn naam komen we ook nog tegen als bestuurslid van de Federatie Nederlandse Zionisten (FNZ), voorheen Nederlandse Zionistenbond (opgericht in 1899 en opgeheven in 1992) geheten.Hij heeft ook hier de functie van voorzitter.De FNZ geeft ‘De Joodse Wachter’ uit en is, in alweer Amstelveen, te vinden.Op dit adres staat ook de stichting Israël 50 jaar bij de Kamer van Koophandel ingeschreven.De FNZ heeft als secretaris Isidore Bernard Cohen (geb.1932), die in Amsterdam woonachtig is.Hij is ook nog bestuurslid van de stichting Israël 50 jaar.Penningmeester van de FNZ is Coen Abram (geb.1956), hij verblijft in Amstelveen.De resterende bestuursleden zijn: Daniël Steve Goudsmit (geb.1974), hij woont in de hoofdstad en Jeannette Margaretha Smole-de Graaff (geb.1949), zij resideert in IJsselstein.
In Nederland is de Likoed, een Israëlische politieke partij ook vertegenwoordigd.Ze zijn aangesloten bij de FNZ, de Jewish Agency, de Wereld Zionisten Organisatie en de Wereld Likoed Organisatie.Ze zijn te vinden op de Boschplaat in Amstelveen.Het telefoonnummer van Likoed Nederland staat op naam van A.M.van Bemmelen uit Den Haag.Een club die we ook niet over het hoofd willen zien is de stichting Israël Comité Nederland (ICN).Bestuursleden van het ICN zijn: G.J.van der Leij (voorzitter) en mevrouw A.G.de Ru (secretaris).Zij gebruiken een postbus in Deventer en werken met de FNZ, het CIDI, de vereniging Genootschap Nederland-Israël uit Opende en met de stichting Christenen voor Israël uit Nijkerk samen.Deze laatste, dolende, stichting, is te vinden op de Patroonstraat in Nijkerk.

Een organisatie alwaar we eveneens een verwijzing naar de PvdA vonden is de stichting Nederlandse Vriendenkring Afdeling Holland Ghetto Fighters House Israël.Deze stichting, die op 14 februari 1992 het levenslicht zag, heeft als statutaire zetel Amsterdam en is op de Hobbemakade te vinden.Op dit adres woont Isaäk Rudy Meijers (geb.1937).
Hoewel we niet zeker weten of het om dezelfde persoon gaat, troffen we op de lijst met bestuursleden de naam van Max van den Berg aan.Van den Berg (geb.1929) zit voor de PvdA in het Europees Parlement (EP).Voorzitter van de PvdA-fractie in het EP is Hedy d’Ancona (geb.1937), zij heeft/had een relatie met Ed van Thijn (oud-burgemeester van Amsterdam en oud-minister van Binnenlandse Zaken).Zij schrijft een column voor ‘Contrast’, weekblad over de multiculturele samenleving.Ook willen we graag de uitspraak citeren die ze deed in het programma Zembla.Die uitzending ging over het inmiddels, in 1998 overleden, Eerste-Kamerlid voor de PvdA en huisarts, Edward Brongersma, een pedofiel, die hiervoor in 1950 de gevangenis in draaide.Hij was overigens ook lid van de, hierboven reeds genoemde, pedofielenvereniging Martijn.Ze zei hierin: “zo’n nette man, altijd netjes in het pak.” Bij ‘Contrast’ komen we trouwens meer uitverkoren personen tegen.Hierboven zeiden we reeds dat Jaap Tanja meewerkt aan dit blad, ook Mercita Coronel vindt het geweldig om zich voor een multiculturele samenleving in te zetten.Nu we het toch over de PvdA hebben.Judith Belinfante stond in 1998 op de lijst (nummer 10) voor de Tweede-Kamerverkiezingen voor die partij.Zij was ooit directrice van het Joods Historisch Museum in Amsterdam.Een ander PvdA kopstuk, Jacques Wallage, ook al van joodse afkomst, stond nummer 2 op de lijst voor de Tweede-Kamer.Hij is thans burgemeester van Groningen.De PvdA heeft ook de burgemeesterszetel in Amsterdam weten te bemachtigen.De burgervader is daar Job Cohen.Het is overigens niet de eerste keer dat de hoofdstad een lid van de joodse minderheid als eerste burger heeft.Tot 1983 waren Wim Polak, en voor hem Ivo Samkalden, burgemeester, voor de PvdA, in deze stad.En ook Rotterdam (hoewel in die tijd al woonachtig in Wassenaar) had tot voor kort een burgemeester, daarna minister van Binnenlandse Zaken, die ooit alcoholist was, gemeenschapsgeld voor eigen doeleinden gebruikte en van joodse afkomst is, genaamd Abraham Peper.Ook bij andere partijen komen we Israëlieten tegen: in de VVD o.a. Frans Weisglas, bij het CDA, voormalig voorzitter van de Tweede kamer en huidig burgemeester van Den Haag, Wim Deetman, die tevens sinds ‘97 voorzitter is van het Genootschap Nederland-Israël en bij GroenLinks Paul Rosenmöller.

Voordat we dit eerste deel afsluiten willen we nog wijzen op een zéér prominent lid van de joodse gemeenschap.In de Raad van Commissarissen van de ABN AMRO bank kwamen we de naam van Baron D.(David)R.J. de Rothschild tegen.Deze stinkendrijke bankiersfamilie zal bij eenieder van u niet onbekend zijn.
In dit tweede deel hebben we een aantal stukjes van de “Nederlands-joodse” puzzel op zijn plaats willen leggen om aan te tonen dat deze minderheid beter georganiseerd is dan de menigeen durft(!) te denken.Het zal de lezer allicht wat meer zicht geven op de joodse kongsi in ons land.Ook dit artikel zal bij sommigen van u overkomen als een samenzweringstheorie. U moet zich echter wel realiseren dat wij alleen de feiten hebben gepresenteerd.De rest laten we aan u over.

Peter Nobel
(1) Het aantal joden in ons land bedraagt dus ca. 45.000.In procenten uitgedrukt is dat, grof geschat, 0,32% van de totale Nederlandse bevolking.

(2) Hierin schreef hij in juli 1979 een artikel over de Joodse Defensie Liga, in de Verenigde Staten van Amerika Jewish Defense League (JDL) geheten.In dat land is de JDLverantwoordelijk voor aanslagen en maken ze zich met enige regelmaatschuldig aan mishandeling.Hans Knoop was destijds de voorman van deNederlandse tak van de JDL.Knoop was ooit hoofdredacteur van hetNieuw Israëlietisch Weekblad en werkte als verslaggever voor DeTelegraaf in Brussel.Een vraag aan Hans: deze krant was toch fout inde oorlog?! Enige tijd geleden werd de JDL in ons land nieuw leveningeblazen en opende ze een kantoor in Eindhoven.

(In het derde deel zullen we ingaan op de B’nai B’rith (hebr.Zonen van het Verbond) en de banden die er met andere, ook niet-joodse, organisaties bestaan)

https://web.archive.org/web/20101230...ms/n6volk.html
__________________
The JEWs Plan Is to Exterminate the White People – What Fricking Part Don't YOU Get?