View Single Post
Old October 21st, 2019 #42
Johan
Moderator
 
Johan's Avatar
 
Join Date: Oct 2013
Posts: 2,758
Johan
Default

KOM IN OPSTAND TEGEN DE MODERNE WERELD!

Het moderne liberale systeem zal ten onder gaan in een grote crisis. Haar economische systeem – het kapitalisme – is niet langer in staat om het volk in haar eerste levensbehoeften te voorzien. Dit wordt benadrukt door de armoede, vervreemding, ecologische crisis en het algehele maatschappelijke verval, dat de moderne liberale ‘samenlevingen’ van vandaag de dag karakteriseert.

De liberale politieke en sociale orde – de burgerlijke klassenstaat en de parlementaire democratie – zijn niet langer in staat om een organische en nationale eenheid binnen de natie te waarborgen. Nationale zelfbeschikking en de natie zelf worden opgeofferd aan de globalistische politiek van supranationale kapitalistische monopolies. Deze monopolies zijn er enkel op uit om een wereldwijde marktplaats te creëren. Een wereldwijde marktplaats waarbinnen mensen slechts een identiteit hebben; die van consumerende en producerende zombie, verwisselbare tandwielen in de wereldwijde kapitalistische machine.

De liberale rationalistische en materialistische conceptie op volk en cultuur hebben het menselijk leven van al haar diepere zingeving ontdaan. Het stond aan de wieg van de hedendaagse rusteloze, gevoelloze en egoïstische maatschappij die onze gemeenschap in rap tempo naar de totale zelfvernietiging leidt.

De belangrijkste wet van deze kapitalistische economische orde is de heiligverklaring van “privaat eigendom”. Haar belangrijkste economische beleid is integratie in de internationale wereldeconomie, die gericht is op de accumulatie van alle wereldwijde kapitaal en macht in handen van een kleine kosmopolitische elite. Zolang ons volk haar economie niet in eigen handen neemt, zal er van echte vrijheid en onafhankelijkheid geen sprake kunnen zijn!

De essentie van het moderne klassensysteem en de parlementaire democratie is het volk passief te houden met een vals gevoel van ‘vrije keuze’, terwijl deze feitelijk geketend is door de almacht van het grote geld. De overwinning van het materialisme en de groteske overschatting van vooruitgang in termen van technologie en wetenschap, hebben de mens steeds verder vervreemd van de diepere essentie van haar wezen – van de natuur, de geschiedenis, onze cultuur en onze spiritualiteit! Het verdwijnen van al deze volkse waarden, hebben tot een gevaarlijk nihilisme geleid, waarbij het leven zelf van alle waarde ontdaan is.

OP NAAR DE REVOLUTIE!

Omdat we deze feiten, de oorzaken en gevolgen weten, streven we een totale revolutie na, die het huidige liberale systeem in haar totaliteit omver moet werpen. Ons doel is de creatie van een compleet nieuwe orde, gebaseerd op de nationale volksgemeenschap; een orde wiens leiderschap de wil van het volk representeert.

Deze revolutie is zowel nationaal als socialistisch!

Het socialisme zal een einde maken aan privaat bezit over land, natuurlijke grondstoffen en productiemiddelen. Deze zullen volkseigendom worden en voor en door de volksgemeenschap beheerd worden. We eisen uittreding van deze volkseconomie uit de parasitaire internationale wereldeconomie om zo onze vrijheid te heroveren. Het doel van deze nieuwe volkseconomie is om in het welzijn van ons volk te voorzien: hiervoor is het nodig om zoveel mogelijk zelfvoorzienend te worden en een staatsmonopolie op buitenlandse handel te handhaven.

Het nationalisme zal een nationale solidariteit smeden en de vrijheid en zelfbeschikking van onze natie verdedigen. Deze revolutie zal bovenal volks zijn; deze grijpt terug naar de wortels van ons volkse en culturele leven. Ons doel is om als vrij volk in vrede te leven binnen een Europa van vrije volkeren. Een vrede gebaseerd op respect voor de natuur en andere volkeren, volkeren voor wie nationalisme principieel dezelfde rechten op leven en zelfbeschikking garandeert. Intern zal de grondwet van de nieuwe Volksstaat gebaseerd worden op politiek en economisch zelfbestuur, zo ver mogelijk verwijderd van dictatoriale systemen (zoals het liberale parlementarisme) als mogelijk is.

Daarom zullen we op alle fronten meedogenloos tegen het systeem strijden!

Bron ; VOLKSOFFENSIEF NEDERLAND
__________________
The JEWs Plan Is to Exterminate the White People – What Fricking Part Don't YOU Get?