Vanguard News Network
VNN Media
VNN Digital Library
VNN Reader Mail
VNN Broadcasts

Old January 27th, 2019 #1
Johan
Moderator
 
Johan's Avatar
 
Join Date: Oct 2013
Posts: 2,755
Johan
Default Algemene discussie

Hoe ontkomen we aan het globalisme?

Door Jonathan van Tongeren

Om de vraag hoe we kunnen ontkomen aan het globalisme te beantwoorden is het van belang om een helder begrip te hebben van wat globalisering en globalisme zijn. Alleen zo kunnen we ook helder gedefinieerde en realistische alternatieven formuleren.

De termen globalisering en globalisme zijn in de tweede helft van de twintigste eeuw opgekomen en houden ons aan het begin van de eenentwintigste alleen maar meer bezig. Je zou echter kunnen zeggen dat een van de eerste stadia van de globalisering zich al aan het eind van de vijftiende eeuw voltrok met de ontdekking van Amerika.

Van transcontinentale naar intercontinentale handel

De ontdekking van Amerika vond zoals bekend per ongeluk plaats, doordat Christoffel Columbus op zoek was naar een alternatieve route naar Azië, namelijk via het westen. Men wist immers dat de aarde een bol was, oftewel een globus. Het eerste stadium van de globalisering was dan ook de realisatie dat men zich op een globus bevond. Een volgende stadium was de effectieve poging om van deze wetenschap gebruik te maken in een poging de wereldoceaan over te steken naar Azië. Tot dan toe hadden Portugese zeevaarders geprobeerd om rond Afrika naar Azië te varen, maar steeds met de kust in zicht. Dit alles werd aangedreven door de Ottomaanse verovering van Constantinopel en de disruptie van de Zijderoutes die dit met zich meebracht.

Interlokaal

Tot dan toe waren de zijde, kruiden, specerijen en allerlei andere goederen immers via deze route van Azië via het Midden-Oosten naar Europa en vice versa verhandeld. Het kenmerkende van deze route was dat de handel steeds in etappes verliep. Anders dan in de hedendaagse intercontinentale handel over zee, waarin schepen zich bijvoorbeeld vanuit Oost-Azië naar Rotterdam begeven om daar hun gehele vracht te lossen, werd de transcontinentale handel van die tijd gekenmerkt door een zekere verdeling in etappes. Goederen gingen van de ene stad naar de andere, waarbij een deel van de goederen geruild werd voor andere goederen, goederen tijdelijk opgeslagen werden, goederen verder verfraaid werden om doorverhandeld te worden enzovoort.

Voorwaarde voor de globalisering

Deze ‘stapeling’ die in de transcontinentale handel voor de hand lag, ligt in de intercontinentale handel veel minder voor de hand, om de simpele reden dat men bij het oversteken van de oceaan niet of veel minder tussenstations tegenkomt. We zien hier dus dat de intercontinentale handel en het toenemende belang daarvan een voorwaarde zijn voor de globalisering. Verder zien we dat deze intercontinentale handel niet het (inter)lokale karakter van de oude transcontinentale handel heeft. Goederen (en later ook diensten) gaan ‘in één ruk’ van de ene kant van de wereld naar de andere, waar ze voorheen over meerdere schijven gingen. Dit is een belangrijk element in de beleving van de globalisering, met steekwoorden als vervreemding, ontworteling en kosmopolitisme.

De opkomst van Amerika

Uit de ontdekkingsreizen komt vervolgens de kolonisatie voort. Een aantal kolonies in Noord-Amerika verzelfstandigen zich als Verenigde Staten van Amerika en dit land zal uitgroeien tot een grootmacht. Het wordt zelfs een dermate sterke grootmacht dat het sterk genoeg is om voormalige kolonisatoren als Spanje en Engeland de wacht aan te zeggen en uit diverse gebieden te verdringen. Door aan de Eerste Wereldoorlog deel te nemen, verlengen de Amerikanen dit conflict in Europa met desastreuze gevolgen voor de Europese wereldmachten. Hier wordt de weg ingezet naar de wereldhegemonie van de VS. Met markeringspunten als het loslaten van de goudstandaard, de afspraken van Bretton Woods en het uiteindelijk weer loslaten daarvan.

Er is eerst nog een interludium in de vorm van de Koude Oorlog, waarin het continent Europa twee hegemonen kent. Het oosten valt onder de hegemonie van de Sovjet-Unie en het westen onder de hegemonie van de VS. Na de Koude Oorlog blijven de Verenigde Staten dan als enige supermacht over. De culturele, economische, politieke en militaire hegemonie van de VS doen zich nu wereldwijd gelden.

Trans-Atlantische dispositie

West-Europa en later ook Midden- en delen van Oost-Europa zijn in de twintigste en eenentwintigste eeuw steeds verder verstrikt geraakt in het globalisme, door een trans-Atlantische dispositie die al ouder is. We kunnen dan ook niet aan het globalisme ontkomen, zonder deze trans-Atlantische dispositie te adresseren. Het globalisme zoals we dat vandaag de dag kennen, bestaat in de mondiale hegemonie van de Verenigde Staten, niet alleen op militair, maar ook op politiek, economisch en cultureel gebied.

Het is dan ook problematisch als krachten in Europa die verbaal tegen het globalisme ageren tegelijk hun hoop vestigen op krachten in Amerika. Er kan dan wel een president in het Witte Huis zetelen die op bepaalde punten sympathie wekt bij critici van het globalisme, ondertussen staat hiermee de Amerikaanse wereldhegemonie niet ter discussie.

Nationale soevereiniteit

Daar komt bij dat voor een wereldmacht als de Verenigde Staten een beperkte terugtrekking op de eigen ‘natiestaat’ wellicht nog reëel is. Nationalisten in diverse Europese landen kunnen daarentegen wel ronkende retoriek over nationale soevereiniteit bezigen, maar moeten nog maar zien of hun eigen natiestaat wel genoeg gewicht in de schaal legt om ook effectief en niet slechts formeel over nationale soevereiniteit te beschikken. Ook wanneer een natiestaat de Europese Unie verlaat, beschikt hij niet zonder meer over effectieve soevereiniteit.

Concrete alternatieven

Voor Europese, rechtse, antiglobalistische krachten is het kortom van belang na te denken over concrete en realiseerbare alternatieven voor het globalisme oftewel voor de Amerikaanse wereldhegemonie. We moeten inzien dat we niet tegelijk aan het globalisme kunnen ontsnappen en een trans-Atlantische dispositie handhaven. Europa of een individuele Europese natiestaat ontkomt niet aan het globalisme, zonder te ontsnappen aan de Amerikaanse hegemonie. En men ontkomt niet aan de ene hegemonie zonder die te vervangen door een ander. Een vacuüm kan in dezen niet bestaan of hooguit tijdelijk in een anarchische situatie. Een zwakke natiestaat belandt uiteindelijk altijd in de invloedssfeer van deze of gene wereldmacht. De vraag die we ons dus moeten stellen, is wie de hegemoon moet zijn in Europa: Frankrijk, Duitsland, Rusland of een vorm van Europese eenheid waarin de makken van de een gecorrigeerd worden door de ander en vice versa?

Continentalisme

Breken met het globalisme betekent breken met het Atlanticisme, dus breken met Amerika. Het alternatief is een Europees continentalisme, waar Rusland sowieso een rol in zal moeten spelen. Hoewel het niet eenvoudig zal zijn onder de koepel van Amerikaanse bevoogding uit te komen, zal een hernieuwde continentale dispositie van Europa ook grote kansen scheppen. Kansen voor vruchtbare samenwerking met Rusland, maar ook voor pragmatische economische betrekkingen met China, die in ieders voordeel kunnen zijn. En wat ligt meer voor de hand dan een soort Monroe-doctrine voor het oostelijk halfrond? Als de VS zich onthouden van militaire interventies en regime changes in het Midden-Oosten en in Afrika, schept dat betere voorwaarden voor stabiliteit in die regio’s. Zo kunnen landen in die delen van de wereld in de eerste plaats belangrijke handelspartners voor Europa worden, in plaats van leveranciers van immigranten.

Foeteren op de globalisering en het globalisme, over de immigratieproblemen en ‘de islam’, over die gekke Amerikaanse liberals met hun identity politics, het is allemaal begrijpelijk, maar het schiet ook tekort. Het blijft aan de oppervlakte. Het is hard nodig dat we serieus gaan nadenken over alternatieven voor de McWorld. Er is moed en doortastendheid voor nodig om in ons denken los te komen van de Amerikanismen waarmee we opgegroeid en vertrouwd zijn, maar dit is wel nodig om werkelijk te kunnen ontkomen aan het globalisme.

http://www.novini.nl/hoe-ontkomen-we...et-globalisme/
__________________
The JEWs Plan Is to Exterminate the White People – What Fricking Part Don't YOU Get?
 
Old February 24th, 2019 #2
Johan
Moderator
 
Johan's Avatar
 
Join Date: Oct 2013
Posts: 2,755
Johan
Default

Wat zijn de motieven van radicaal- en extreemrechtse activisten?Voor het eerst in 20 jaar is er uitgebreid onderzoek gedaan naar de motieven van radicaal- en extreemrechtse activisten. Door Nikki Sterkenburg, en die komt daarover vertellen. Wie zijn de mensen die dat gedachtegoed uitdragen en waarom zijn ze actief? Spraakmaker Marco Zannoni, directeur van Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement adviseert overheden hoe ze hier mee om moeten gaan.

https://www.nporadio1.nl/spraakmaker...tse-activisten
__________________
The JEWs Plan Is to Exterminate the White People – What Fricking Part Don't YOU Get?
 
Old March 19th, 2019 #3
Johan
Moderator
 
Johan's Avatar
 
Join Date: Oct 2013
Posts: 2,755
Johan
Default

Frans Timmermans, de sloper van Europa.

Frans Timmermans wil een Europese Unie, maar hij heeft alles gedaan dat ideaal te weerstreven. Hij heeft te beginnen met zijn leugen over de gevonden en zogenaamd door Russische separatisten weggegooide knuffeldieren, gevonden bij het wrak van de MH-17, de neerstorting ervan Rusland en haar regering verweten., ten overstaan van de Verenigde Naties. Tegen dit Europese land heeft hij de F-35 bommenwerper met nucleaire capaciteiten door zijn PvdA, de regering en het parlement naar de NAVO gevlogen. Maar nog erger, hij bejubelt de multikulti maatschappij, roemt Rotterdam als bewijs van het succes ervan (Sic!), verzwijgt de gevaren van de mohammedaanse demografische veroveringstrategie en de onverenigbaarheid van de koranische, hadithisch, sharia-beklonken normen, waarden en levensstijl met die van de Europeanen. Zie hierover mijn video-gesprek met wijlen Guillaume Faye en de aan hem gewijde necrologieën op de thuispagina hieronder. Hij is de grote promotor EN ONTKENNER van het gigantische volksvervangingsproject, waardoor Europese volken bij gebrek aan natalistisch beleid ter schraging van op zijn minst hun vervangvruchtbaarheid d.m.v. massa-immigratie uit AFRIKA EN HET MIDDEN-OOSTEN worden gedecimeerd. Met de ondergang van de Europese volken zal ook de Europese beschaving verdwijnen. Timmermans heeft Europa’s doodkist getimmerd.


http://alfredvierling.com/?p=5222
__________________
The JEWs Plan Is to Exterminate the White People – What Fricking Part Don't YOU Get?
 
Old March 19th, 2019 #4
Bertus
Realist
 
Join Date: Dec 2018
Posts: 176
Bertus
Default

Vreselijke man; een schande voor Nederland.
 
Old March 20th, 2019 #5
Werner H
Junior Member
 
Werner H's Avatar
 
Join Date: Dec 2018
Location: Netherlands
Posts: 79
Werner H
jewsign

Quote:
Originally Posted by Bertus View Post
Vreselijke man; een schande voor Nederland.
Mijn gedachte Bertus, en landverrader erbij.
 
Old March 20th, 2019 #6
Johan
Moderator
 
Johan's Avatar
 
Join Date: Oct 2013
Posts: 2,755
Johan
Default

Het persoonlijk leven is dood: Lang leve het volk!

Het persoonlijk leven is, of zou eigenlijk moeten zijn, dood. Dood omdat het ware doel van onze individuele levens is om ons volk vooruit te helpen: om onze plicht richting naar ons volk te doen.

Het is deze plicht welke ons defineert, als menselijke wezens. Wanneer we deze plicht negeren, en ons enkel bezig houden met onze eigen problemen, ons eigen comfort, ons eigen geluk en ons eigen welzijn, zijn we in wezen niet werkelijk menselijk. In plaats daarvan gedragen we ons als onontwikkelde kinderen, welke nog moeten opgroeien om te denken, handelen en zich te gedragen als ontwikkelde mensen.

Dat wil zeggen, onze eigen persoonlijke zorgen, geluk, comfort en zelfs welzijn zouden niet tot onze prioriteiten moeten behoren. Onze prioriteit in het leven zou moeten liggen bij onze plicht, om als denkende mens de wil te hebben om aan onszelf te werken en bij te dragen aan de positieve weg van evolutie der de natuur, de evolutie van al het leven.

Wij hebben ons ontwikkeld tot menselijke wezens door de natuur, zodat wij dit kunnen doen: zodat wij bewust kunnen zijn van onze plicht, en hiernaar kunnen handelen. Daar ons volk, en onze cultuur, een levende essentie is, een creatie van de natuur. Evenals wij levende wezens zijn, een creatie zijn, welke afhankelijk is van de natuur.

De vreselijke, verdoemende waarheid over de samenlevingen van het westen, is dat deze samenlevingen men aanmoedigen, en zelfs vaak eist van het volk om niet op te groeien. Deze samenlevingen moedigen ons actief aan om egoistisch te zijn, om ons bezig te houden met ons eigen comfort. Zo zijn ze ook aktief bezig met het ontmoedigen van het volk, van het handelen naar de nobele plicht richting het volk. Vanzelfsprekend trachten deze samenlevingen te voorkomen dat wij de waarheid over onszelf leren, evenals de kennis van onze cultuur, volks erfgoed, tradities en manier van leven.

De vreselijke, verdoemde waarheid van onze tijd, is dat de meeste mensen niet opgegroeid zijn, en nooit zullen opgroeien als menselijke wezens. Ze zullen hen gehele levens als onontwikkelde kinderen in volwassen lichamen doorbrengen, nooit de kennis bijgebracht hoe met waardigheid te handelen, nooit te hebben geleerd over eer en hoe controle te hebben over de eigen tantrums, de eigen persoonlijke wensen, en nooit een perspectief ontwikkeld dat verder gaat dan de eigen levens, en dat van de directe familie.

Alle samenlevingen van het westen, met haar kapitalistische consumatie ethos, haar verwaarlozing van eer en hun disrespect voor het leven culturen, zweren samen om mensen als onontwikkelde kinderen te houden.

Aldus hebben we misselijkmakende televisie programmas waarin mensen hen zogenaamde persoonlijke problemen bespreken, waar ze zeuren en jammeren op een oneervolle manier, en ze te koop staan met het weinige, of de volledig ontbrekende, zelfcontrolle, en weinig of geen eer en nobelheid laten zien. Aldus hebben we misselijkmakende films, televisie programmas, radio programmas, boeken en voorstellingen, over het persoonlijke leven van individuen en hen zelf toegeeflijk, onwaardig, meestal immoreel leven. Met personen welke hun levenspartners verraden, elkaar, geweld, intimidatie, vrees, en manipulatie gebruiken om hun bescheiden meestal seksuele of materialistische doelstellingen en wensen te bereiken.

Zo hebben we mensen welke werken aan, of een criminaliteit began. Dag op dag, week op week, maand op maand en jaar op jaar, om materialistische comfort en meer materialistische goederen voor zichzelf, of maximaal voor hen directe familie vergaren. Zonder veel of zonder enige rekening te houden met de eigen cultuur, traditie en manieren van leven van hen voorouders, naar de gezondheid van het thuisland of rekening houden met het feit dat ze zelf een levende link zijn tussen het verleden van het eigen volk, en de toekomst hiervan.

Het perspectief van de meerderheid van de mensen in de westerse samenlevingen is dat van de eigen levens, soms dat van hen kinderen, en als er een aantal mensen zorgen hebben verder dan dit, gaat dit vrijwel zonder uitzondering over abstracte, levenloze, politieke en sociale gedachtegangen welke totaal gescheiden zijn van, en altijd schadelijk voor de werkelijke, levende cultuur en de landen waar deze cultuur blijft stilstaan, of waar het ooit leefde en is ontsprongen.

Want de realiteit is, dat onze individuele levens geen enkele betekenis hebben tot ons volk, tot onze cultuur of de tradities en levenswijze van onze voorouders. Ons eigenlijk doel, als individuen, is om de gezondheid, de overleving te verzekeren van het leven, welke ons volk, onze cultuur is, want wij in waarheid slechts een samenhang, een levende verbinding tussen het verleden van ons volk en zijn toekomst zijn, en de gezondheid, het welzijn, de eigenlijke toekomst van onze mensen hangt van ons af: op wat wij, of wat wij niet voor onze ons volk doen.

Om ons volk te helpen, ons menselijk lot te vervullen, ons doel, tot onze menselijke plicht, is om de kennis te hebben van ons volk: om te weten waar wij behoren; om een waar gevoel van identiteit en behoren te hebben; om de ware betekenis te kennen van het doel dat onze levens overtreft. Dat wil zeggen, het hebben van een perspecitief voor ons volk: met ons als nexus, een levende samenhang, tussen het verleden en de toekomst van de natuur, van al het levende.

Onze plicht, onze verantwoordelijkheid als menselijke wezens, is ons volk te kennen door de tradities en de manier van leven van onze voorouders. Door de kennis van onze cultuur, en het identificeren hiermee, kunnen we haar welzijn veiligstellen, haar bestaan, zodat we kunnen bijdragen aan onze cultuur, en het hierbij de mogelijkheid bieden, en de natuur, om verder te evolueren.
__________________
The JEWs Plan Is to Exterminate the White People – What Fricking Part Don't YOU Get?
 
Old March 24th, 2019 #7
Johan
Moderator
 
Johan's Avatar
 
Join Date: Oct 2013
Posts: 2,755
Johan
Default

Stille tocht is misleiding door het liberale regime

24 maart 2019 door Sjors Remmerswaal

Rond de 16.000 mensen zijn op vrijdag in Utrecht bijeengekomen om de slachtoffers van de islamitische terreuraanslag te herdenken. Op een Nederlandse straat schoot een Turk drie mensen dood en maakte daarbij een vijftal andere slachtoffers. Hij werd hiertoe naar eigen schrijven gemotiveerd door de islam. De overheid tracht bij dergelijke voorvallen direct grip te krijgen op de ontstane woede en zet dit om in een wandeling met toespraken en de mogelijkheid voor mensen om zich te uiten. De stille tocht is een bewuste misleiding en een uitgekiende propagandastrategie waarvoor talloze mensen zijn gevallen. Een duiding over de misleiding door het liberale regime daar waar het islamitisch terrorisme betreft.

Islamitisch terrorisme

De opkomst van islamitisch terrorisme en het opschroeven van het dreigingsniveau in Nederland, het is inmiddels een gegeven waar we in deze tijd mee leven. Echter, er was een tijd dat er helemaal geen islamitisch terrorisme in Nederland plaatsvond, nog niet eens zo lang geleden en dat was de periode voordat er massaal mensen met een islamitische geloofsvoorkeur binnen werden gelaten. Dit is in de jaren zestig een politieke keuze geweest en tot aan vandaag de dag kiezen regeringen ervoor om massaal migranten binnen te laten.

Opeenvolgende regering hebben niets ondernomen om de groei van de islam in Nederland te belemmeren, salafistische geldstromen blijven het land binnenstromen en moskeeën waarbij regelrecht tot geweld en onderwerping van ongelovigen wordt opgeroepen krijgen vrij de ruimte. Het open grenzen extremisme van bepaalde krachten in de Europese Unie heeft vanuit politiek en beleidskringen in Nederland geen tegenwerking ontvangen. De Nederlandse regering heeft in het verleden zelf gelden en andere middelen richting terroristen in Syrië verstuurd. We weten inmiddels dat velen onder hen ongehinderd naar Europa zijn teruggekeerd, waaronder de man die in 2017 zichzelf opblies tijdens een muziekconcert in Manchester.

Meelopers

Een flink aantal voorname politici en beleidsmakers liepen mee met de stille tocht in Utrecht, Minister-president Mark Rutte, minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid, burgemeester Femke Halsema van Amsterdam, burgemeester Pauline Krikke van Den Haag en locoburgemeester Bert Wijbenga van Rotterdam waren er allemaal bij. Maar ook voetbalsupporters van Fc Utrecht, meerdere rechtse activisten en organisaties en gewone volksmensen.

Er waren kreten te horen en lezen in hedendaagse emotietaal, ontdaan van elke betekenis en dus lege hulzen als; ‘In Utrecht geen plaats is voor haat en geweld’ of ‘dag van angst woede en verdriet’ en ‘Utreg buigt niet’. Zulke nietszeggende woorden plakt men op een wandeling, waarin mensen hun woede kunnen tonen, met elkaar kunnen spreken over de ellende die hen overkomt en de politici en beleidsverantwoordelijken die met hen meeleven.

De truc die men uithaalt noemen we politicide, de moord op de politiek, in dit geval het niet politiseren van een specifiek maatschappelijk vraagstuk, zodat uiteraard de verantwoordelijkheid hiervan niet voor rekening komt van de verantwoordelijke bestuurders. De emotietaal komt erbij om alles wat op te fleuren. Men doet voorkomen alsof het islamitische terrorisme ons allemaal overkomt en er geen enkel beleid voor te maken valt.

Conclusie

Een stille tocht is een slimme en handige manier van het liberale regime om de woede te kanaliseren en zelfs nog om zetten in het eigen voordeel. Iedereen kan zijn woede uitten en denkt zelfs door de bestuurders te worden gehoord. Echter zijn deze politici, in bijzonder degenen die vrijdag in Utrecht meeliepen, lid van politieke partijen en lid van een bestuursapparaat dat nauwelijks iets doet om islamitisch terrorisme en de achterliggende salafistische stroming tegen te gaan. Dat de islam zich met geweld in Nederland kan manifesteren is simpelweg het gevolg van de politieke keuzes.

Om met hen mee te lopen in een wat voor demonstratie dan ook is onverstandig. De stille tocht is opzichtige truc van het regime om de eigen verantwoordelijkheid te verzwijgen en het islamitisch terrorisme zal nooit verdwijnen als de huidige grote politieke partijen hun beleid niet veranderen. Of wellicht dat ze vervangen worden door andere partijen of een nieuwe politiek systeem wat dit wel als een probleem ziet.

Het herdenken van deze drie doden betekent niets als er niet eerlijk wordt gekeken naar de reden naar waarom ze zijn vermoord en wie hiervoor (mede-) de verantwoording dragen. Stilletjes meelopen met de politieke kopstukken die hierin een grote rol spelen is wel het laatste dat wakkere mensen dienen te doen. De politieke kliek die Nederland bestuurt, verdient brutale ontmoediging voor hun beleid en zeker geen stilzwijgend kuddelopen.

https://reactnieuws.net/2019/03/24/s...berale-regime/
__________________
The JEWs Plan Is to Exterminate the White People – What Fricking Part Don't YOU Get?
 
Old March 29th, 2019 #8
Johan
Moderator
 
Johan's Avatar
 
Join Date: Oct 2013
Posts: 2,755
Johan
Default

Hierbij een verwijzing naar een bericht waarover in het Nederlands weinig tot niets vermeld is,aangaande "betrouwbare" cijfers moeten we in deze afgaan op schakels in andere talen.Het stuk is zeer zeker de moeite van het lezen waard,zo ook de toevoegingen van het blad onder het bericht (verwijzingen naar eigen berichtgeving).

Verkrachting door Amerikaanse soldaten tijdens WW II in Europa

Een studie van Robert J. Lilly schat dat in totaal 14.000 burgervrouwen in Engeland, Frankrijk en Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog door Amerikaanse soldaten werden verkracht. Geschat wordt dat er tussen juni 1944 en het einde van de oorlog ongeveer 3.500 verkrachtingen door Amerikaanse militairen in Frankrijk hebben plaatsgevonden en één historicus heeft beweerd dat seksueel geweld tegen vrouwen in bevrijd Frankrijk veel voorkwam.

Meer hier.
__________________
The JEWs Plan Is to Exterminate the White People – What Fricking Part Don't YOU Get?
 
Old April 4th, 2019 #9
Hellraiser
Junior Member
 
Hellraiser's Avatar
 
Join Date: Dec 2018
Posts: 68
Hellraiser
Default

Deze wereld is ziek. En wordt nooit meer beter.

https://www.ad.nl/video/oma-draagmoe...dochter~p73974
 
Old April 5th, 2019 #10
Werner H
Junior Member
 
Werner H's Avatar
 
Join Date: Dec 2018
Location: Netherlands
Posts: 79
Werner H
Default

Quote:
Originally Posted by Hellraiser View Post
Deze wereld is ziek. En wordt nooit meer beter.

https://www.ad.nl/video/oma-draagmoe...dochter~p73974

Inderdaad, al dit zieke gedoe, oa ook homo's..transsexuelen etc etc wordt gepromoot door de zio joden, duivelsaanbidders.
 
Old April 5th, 2019 #11
Johan
Moderator
 
Johan's Avatar
 
Join Date: Oct 2013
Posts: 2,755
Johan
Default

Quote:
Originally Posted by Hellraiser View Post
Deze wereld is ziek. En wordt nooit meer beter.
Zolang men achter de jood blijft aanlopen,en zaken niet bij de wortel wil aanpakken.Zal er denkelijk niet veel veranderen,en bent u daarmee onderdeel van dit Zieke systeem {wat men zelf in stand houd}.
__________________
The JEWs Plan Is to Exterminate the White People – What Fricking Part Don't YOU Get?
 
Old April 6th, 2019 #12
Johan
Moderator
 
Johan's Avatar
 
Join Date: Oct 2013
Posts: 2,755
Johan
Default

Quote:
Originally Posted by Werner H View Post
Inderdaad, al dit zieke gedoe, oa ook homo's..transsexuelen etc etc wordt gepromoot door de zio joden, duivelsaanbidders.
Geen gaypride zonder dragqueens natuurlijk. En als het aan de organisatie van Den Haag Pride ligt, komen er heel veel naar de rijtoer met koetsjes tijdens de Rainbow Parade op 8 juni. Er zijn namelijk heel wat koetsen besteld en daar moeten wel leuke mensen in natuurlijk.

https://indebuurt.nl/denhaag/nieuws/...koetsje~86756/

__________________
The JEWs Plan Is to Exterminate the White People – What Fricking Part Don't YOU Get?
 
Old July 28th, 2019 #13
Johan
Moderator
 
Johan's Avatar
 
Join Date: Oct 2013
Posts: 2,755
Johan
Default

Waar komt de Joodse haat voor niet-Joden vandaan?

De Talmoed definieert specifiek allen die niet joods zijn als onmenselijke dieren, en beschouwt speciaal niet-joden als niet afstammend van Adam. Hier zijn enkele citaten uit de Talmoed die met dit onderwerp in verband staan:Leerstelling van de Talmoed: Niet-Joden zijn niet menselijk

“De Joden worden mensen genoemd, maar niet-joden zijn geen mensen. Het zijn beesten.” (Talmoed: Baba mezia, 114b)

“De akum (niet-jood) is als een hond. Ja, de geschriften leren ons aan de hond meer eer te betonen dan aan de niet-jood.” (Ereget Raschi Erod. 22 30.)

“Zelfs hoewel God de niet-Jood schiep zijn het nog altijd dieren in menselijke gedaante. Het is niet gepast voor een Jood om te worden gediend door een dier. Daarom zal hij worden gediend door dieren in mensengedaante. ” (Midrasch Talpioth, p. 255, Warsaw 1855.)

“Een zwangere niet-Jood is niet beter dan een zwanger dier.” (Coschen hamischpat 405.)

“De zielen van niet-Joden komen van onzuivere geesten en worden varkens genoemd.” (Jalkut Rubeni gadol 12b.)

“Hoewel de niet-Jood dezelfde lichaamsbouw heeft als de Jood, verhouden ze zich tot de Jood als een aap tot een mens.” (Schene luchoth haberith, p. 250 b.)

“Als u eet met een niet-Jood, het is hetzelfde als eten met een hond. ” (Tosapoth, Jebamoth 94b.)

“Als een Jood een niet-Joodse dienaar of dienstmeid heeft die sterft, moet men geen sympathie voor de Jood betonen. U behoort tegen de Jood te zeggen: “God zal ‘uw verlies’ vervangen, net zoals een van zijn ossen of ezels zou zijn gestorven”.” (Jore dea 377, 1.)

“Geslachtsgemeenschap tussen Ongelovigen is als geslachtsgemeenschap tussen dieren.” (Talmud Sanhedrin 74b.)

Met “Ongelovigen” (Engels: ‘Gentiles’, Hebreeuws: ‘Goyim of Goijim) wordt bedoeld: niet-Joden, met name christenen.

“Het is toegestaan het lichaam en het leven van een Ongelovige te nemen.” (Sepher ikkarim III c 25.)

“Het is de wet om iedereen te doden die de Torah ontkent. De Christenen behoren tot de ontkenners van de Torah. ” (Coschen hamischpat 425 Hagah 425. 5.)

“Een ketterse Ongelovige mag u met uw eigen handen doden. ” (Talmud, Abodah Zara, 4b.)

“Iedere Jood die het bloed verspilt van de goddelozen (niet-Joden), doet hetzelfde als het brengen van een offerande aan God.” (Talmud: Bammidber raba c 21 & Jalkut 772.)

Hoe bereidt een Jood zich voor op zijn misdaad?

Als een Jood in de verleiding komt om kwaad te doen moet hij naar een stad gaan waar men hem niet kent en daar het kwaad doen. (Moed Kattan 17a .)

Een Jood slaan is hetzelfde als God slaan

Als een heiden (Ongelovige) een Jood slaat, moet de Ongelovige worden gedood. (Sanhedrin 58b.)

Het is in orde als men niet-Joden bedriegt

Een Jood hoeft geen Ongelovige te betalen voor het loon dat hij hem voor werk schuldig is. (Sanhedrin 57a.)

Joden hebben superieure wettelijke status

“Als een os van een Israëliet een os van een Kanaäniet verwondt is er geen aansprakelijkheid; maar als een os van een Kanaäniet een os van een Israëliet verwondt… de betaling moet geheel voldaan worden. ” (Baba Kamma 37b.)

Joden mogen stelen van niet-Joden

Als een Jood een voorwerp vindt dat verloren is door een Ongelovige (“heiden”) hoeft het niet te worden teruggegeven. (Baba Mezia 24a.) (Ook bevestigd in Baba Kamma 113b).

God zal niet een Jood sparen die “zijn dochter uithuwelijkt aan een oude man, of de vrouw neemt voor zijn zoontje, of een verloren artikel aan een Ongelovige teruggeeft…” (Sanhedrin 76a.)

Joden mogen niet-Joden beroven en doden

Als een Jood een Ongelovige vermoordt, zal er geen doodstraf zijn. Wat een Jood steelt van een Ongelovige, mag hij houden. (Sanhedrin 57a.)

De Ongelovigen zijn buiten de bescherming van de wet en God heeft “hun geld aan Israël ter beschikking gesteld.” (Baba Kamma 37b.)

Joden mogen liegen tegen niet-Joden

Joden mogen gebruik maken van leugens (“uitvluchten”) om een Ongelovige te misleiden. (Baba Kamma 113a.)

Niet-Joodse kinderen zijn onmenselijk

Alle kinderen van Ongelovigen zijn dieren. (Yebamoth 98a.)

Ongelovigen-meisjes zijn in een staat van niddah (vuil, smerigheid) vanaf de geboorte. (Abodah Zarah 36b.)

Ongelovigen verkiezen seks met koeien. (Abodah Zarah 22a-22b.)

Beledigingen tegen de Heilige Maria

Zeg dat Maria een hoer was: “Zij, die de afstammelinge was van vorsten en regeerders, deelde het bed met timmerlieden.” Ook in voetnoot no. 2 bij Shabbath 104b van de Soncino-uitgave, wordt gesteld dat in de “ongecensureerde” tekst van de Talmoed geschreven staat dat de moeder van Jezus, “Miriam de kapster,” seks bedreef met vele mannen. (Sanhedrin 106a.)

Gruwelijke godslastering jegens Jezus Christus

Zeg dat Jezus werd gekookt in “hete uitwerpselen.” (Gittin 57a.)

Jezus verdiende terechtstelling: “Op de vooravond van het (Joodse) paasfeest, werd Yeshu (Jezus) opgehangen… Vermoed je dat hij iemand was die zou worden verdedigd? Was hij niet een Mesith (verleider)?” (Sanhedrin 43a.)

Talmoed valt niet-Joodse geloofsvormen aan

Christenen (minnim) en anderen die de Talmoed afwijzen, zullen naar de hel gaan en zullen daar gestraft worden voor alle generaties. (Rosh Hashanah 17a.)

Joden moeten de boeken van de christenen vernietigen, d.w.z. het Nieuwe Testament. (Shabbath 116a.)

Dr. Israel Shahak van de Hebreeuwse Universiteit meldt dat de Israëliërs honderden Nieuwe Testament Bijbels verbrandden in bezet Palestina op 23 maart 1980 (zie Jewish History, Jewish Religion, pag. 21).

Ziekelijke en krankzinnige leerstellingen van de Talmoed

Stel dat Adam geslachtsgemeenschap had met alle dieren in de Tuin van Eden. (Yebamoth 63a.)

Verklaar dat landbouw de laagste is van alle bezigheden. (Yebamoth 63a.)

Een Jood mag een drie jaar oud meisje trouwen (specifiek, drie jaar “en een dag” oud). (Sanhedrin 55b.)

Een Jood mag seks hebben met een kind, zolang als het kind jonger is dan negen jaar oud. (Sanhedrin 54b.)

“Als een volwassen man geslachtsgemeenschap heeft met een klein meisje, is het niets.” (Kethuboth 11b.)

Stelt dat er geen hoer in de wereld is waar de Talmoed-geleerde Rabbi Eleazar geen seks mee heeft gehad. (Abodah Zarah 17a.)

Stelt dat geen rabbijn ooit naar de hel kan gaan. (Hagigah 27a.)

Een rabbijn debatteert met God en verslaat Hem. God geeft toe dat de rabbijn het debat won. (Baba Mezia 59b.)

Een Joodse man is verplicht om elke dag het volgende gebed te zeggen: Dank u, God, dat gij mij geen Ongelovige hebt gemaakt, een vrouw of een slaaf. (Menahoth 43b-44a.)

Bron Fenixx
__________________
The JEWs Plan Is to Exterminate the White People – What Fricking Part Don't YOU Get?
 
Old September 30th, 2019 #14
Johan
Moderator
 
Johan's Avatar
 
Join Date: Oct 2013
Posts: 2,755
Johan
Default Blanke schuldgevoelens – onze grootste bedreiging

Ondanks de talrijke recente terroristische aanslagen in Europa staan de grenzen van onze landen nog steeds open terwijl de zogenaamde immigratiecritici zich niet durven uit te spreken. Jesse Torniainen schrijft in dit artikel over “anti-immigratie”-politici die zich schamen voor hun eigen mening en het belang van openheid en eerlijkheid over de eigen politieke opvattingen.De huidige debatcultuur wordt zo sterk beheerst door anti-nationalistische krachten dat zelfs actieve en “radicale” nationalisten politiek correcte standpunten innemen in hun publieke verklaringen, ook al zijn hun ware opvattingen in werkelijkheid radicaler. Wat zorgt ervoor dat mensen zich zo gedragen?

In maart 2016 schreef de Finse website Vastarinta over de druk waaraan nationalisten worden blootgesteld door het gebruik van bepaalde minachtende termen:

De meest gebruikelijke manier om te proberen een nationalist in een debat terug te te laten krabbelen is door hem een racist te noemen.

Vorig jaar publiceerde de pseudo-nationalistische PS-Nuoret [N.v.d.r.: de jongerenorganisatie van de Ware Finnen, nu de Finnenpartij genoemd] een gigantisch artikel om overtuigend te bewijzen dat ze geen racisten waren. Andere politici of publieke figuren beginnen ook vaak hun standpunt uit te leggen met de verklaring dat het een kwestie is van kritiek op immigratie, niet van racisme.

In de zomer van 2015 zagen we in Finland misschien wel een van de meest vermakelijke reeksen gebeurtenissen die rond het concept “racisme” is opgebouwd, toen de oprichter van Hommaforum Matias Turkkila [N.v.d.r.: een Fins internet forum], Matias Turkkila, deelnam aan een gratis pro-multiculturaliteitsconcert met de naam “Meillä on unelma” [N.v.d.r.: “We hebben een droom”] waarbij hij zijn partijgenoot Olli Immonen aanviel, die tegen het multiculturalisme is. Turkkila’s doel was om de wereld en de multiculturalisten te bewijzen dat hij in geen geval een racist was.

Natuurlijk is het verontschuldigende gedrag van de Finnenpartij niet nieuw. Ze spelen al jaren het spel van hun tegenstanders, met als doel de partij steeds meer terrein te laten prijsgeven. De leden van de partij overtuigen zichzelf ervan dat dit de manier is om hun populariteit bij de mensen te vergroten, zodat ze echte invloedsposities kunnen bereiken. Maar het doel van dit artikel is niet om de regeringsambities van de Finnen te verdedigen…

Het probleem is de meerderheid van degenen die in het verleden of nu terugdeinzen voor hun overtuigingen en sterkere standpunten hebben dan ze in het openbaar durven te uiten. In privégesprekken zullen zij deze radicalere opvattingen eerder naar voren brengen dan in het openbaar. Ik ben een aantal keren aanwezig geweest toen mensen zeiden dat ze de ideologie van nationalistische bewegingen steunden, om er vervolgens aan toe te voegen: “Maar dat kun je niet hardop zeggen”.

Maar waarom handelen ze op deze manier? Het antwoord is politieke correctheid, de angst om een ​​’racist’ en een ‘nazi’ te worden genoemd, evenals het plaatsen van hun politieke carrière voor hun ideologie en zich schamen om openlijk op te komen voor hun ware overtuigingen.

Dansen op de politiek correcte toon is politieke kanker, omdat het geschreven is door de machthebbers, de anti-blanken media en andere veelgeprezen anti-blanken opiniemakers. Hoe kan een nationalist zich neerleggen bij zo’n truc, een truc die wordt geleid door individuen die een hekel hebben aan iedereen die hun globalistische wereldbeeld niet deelt?

Het gaat zo ver dat zij bereid zijn om mensen en organisaties die het Noordse volk verdedigen te verloochenen, alleen maar om hun politieke tegenstanders te behagen. Ze verloochenen zelfs hun eigen partijgenoten, zoals blijkt uit de eerder genoemde zaak met Turkkila. Het moet inmiddels duidelijk zijn dat degenen die de politiek correcte agenda bepalen nooit tevreden zullen zijn, hoezeer u zich ook distantieert en uw jas omdraait, wat zo’n hielenlikkerij nog vreemder maakt. Wat bereik je door je politieke tegenstanders te plezieren?

Natuurlijk is het mogelijk om via politieke correctheid een winstgevende politieke carrière te realiseren, zoals de Finnenpartij nu ook hebben gedaan. Veel van de huidige parlementsleden hebben zich hoogstwaarschijnlijk met eervolle bedoelingen bij de partij aangesloten, met als doel een anti-immigratiebeleid te voeren, maar hun ambtsperiode heeft laten zien dat dit nobele sentiment ver naar de achtergrond is gedrongen toen ze eenmaal aan de macht kwamen.

In plaats daarvan hebben veel van deze mensen een goede carrière en een aanzienlijk salaris gekregen, zoals Jussi Halla-Aho, die veel stemmen heeft vergaard van de anti-immigratie kiezers. Hij is naar het Europees Parlement gegaan, maar heeft niets van waarde bereikt, althans niet voor de Finnen. Dit is slechts een van de vele voorbeelden die illustreren hoe een carrière belangrijker is dan de redenen die iemand oorspronkelijk ertoe hebben aangezet om in de politiek te stappen. Geld regeert.

Mensen als “racisten” of “nazi’s” brandmerken is een manier om ze het zwijgen op te leggen, van het basisniveau tot in de gangen van de macht. In beschrijf deze stigmatisering op de volgende manier:

De mantra “Ik ben niet racistisch, maar….” is bijna een grap geworden, zelfs in privégesprekken. Nationalisten bevinden zich vaak in situaties waarin een politiek ongeïnformeerde kennis zich afvraagt: “Ben je racistisch? Nog waarschijnlijker is dat de vraag wordt gesteld door een multiculturalist die wil dat de nationalist zich belachelijk maakt door zichzelf te beginnen uit te leggen.

Als je je in zo’n situatie terechtkomt, moet je absoluut niet beginnen met te zeggen: “Natuurlijk ben ik niet racistisch, want….”. Als je begint te spartelen en uit te leggen, heb je jezelf in het gesprek al in de verdediging gezet en laat je de tegenstander de koers van het debat bepalen. De kern van racismehysterie is gebaseerd op het monddood maken of vernederen van nationalisten, maar ook op het afleiden van het debat van onderwerpen als allochtone criminaliteit en de raciale omvolking in Europa. Helaas lijkt deze tactiek maar al te vaak te werken, bijvoorbeeld in het geval van de publieke houding van de immigratiecritici en de Finnenpartij. (Terzijde zij opgemerkt dat het de joodse homoseksuele activist Magnus Hirschfeld en de beruchte joodse communist Leon Trotsky [Lev Bronstein] waren die verantwoordelijk waren voor het munten van het concept racisme.)

Als iemand vraagt: “Ben je racistisch?”, is het belangrijk om de tegenvraag te stellen: “Wat bedoel je met racisme?” Vaak kunnen multiculturalisten niet eens hun eigen termen definiëren, maar in het geval zij erin slagen om dat te doen, heb je een duidelijk uitgangspunt om je antwoord op te baseren. Dezelfde logica geldt voor alle andere dubbelzinnige concepten en beschuldigingen die tegen nationalisten worden geuit. Vraag de multiculturalist om deze vage termen te definiëren. Of, als het hele onderwerp van racisme irrelevant lijkt, kun je de vraag omzeilen door te zeggen: “Het stoort me niet om racistisch te worden genoemd”.

Als iemand je als racist bestempelt, toont dit alleen maar aan dat de persoon die dit doet geen idee heeft waar hij/zij het over heeft. Stel iedereen die dergelijke termen gebruikt in vraag, of nog beter: maak je niet druk om wat je tegenstanders van je vinden, want ze zullen je waarschijnlijk te alle tijden niet aardig vinden.

Zoals ik al eerder heb gezegd, ben ik meerdere keren aanwezig geweest dat iemand zei dat hij de ideologie en activiteiten van de nationalistische bewegingen steunt, maar dat hij “dat niet hardop kan zeggen”, meestal gevolgd door een vriendelijke knipoog. Waarom zouden ze dat niet hardop kunnen zeggen? Waarom zou iemand aannemen dat als iemand een beleid voert door te liegen, of dat nu aan de basis is of hoger, dat er een einde komt aan het liegen als hij of zij aan de macht komt, wanneer hij of zij dan eerlijk begint te zijn?

Als je echt in iets gelooft over een bepaald onderwerp, dan is mijn aanbeveling om daar vanaf het begin eerlijk over te zijn. Al het andere is alleen maar om naar de pijpen van je tegenstanders te dansen en dat leidt nergens toe. Het zegt ook iets over eerlijkheid, dat van alle gebeurtenissen die op de Finse Onafhankelijkheidsdag werden georganiseerd, die van de nationalistische verzetsbeweging de grootste was. Het zou interessant zijn om te weten hoe dit mogelijk is, aangezien de organisatie niet het cultureel-marxistische spel meespeelt, maar altijd eerlijk is over haar activiteiten en ideologie.

De waarheid is een kracht die mensen naar zich toe trekt. Verstoppen achter dubbelzinnige verklaringen vergroot alleen maar de omvang van de verwarde massa’s.

Jesse Torniainen

Bron Fenixx

__________________
The JEWs Plan Is to Exterminate the White People – What Fricking Part Don't YOU Get?
 
Old December 4th, 2019 #15
Johan
Moderator
 
Johan's Avatar
 
Join Date: Oct 2013
Posts: 2,755
Johan
Default

Technologie leidt tot onze ondergangGedurende de vele jaren dat ik heb gekeken en deelgenomen aan het verzet tegen de genocide die tegen het blanke ras wordt beoefend, zijn er veel verschillende tactieken geprobeerd vanuit het verzet. Hieronder waren pogingen vanuit religieuze en nationale entiteiten om verzet te bieden.

Maar laten we het vandaag hebben over enkele minder voor de hand liggende, maar oneindig veel belangrijkere motiverende factoren. Degenen die geen toevlucht hebben genomen tot nationalistisch of religieus dogma als een motivatie om genocide te weerstaan, hebben vrijwel uitsluitend vertrouwd op de geschiedenis van onze technologische prestaties, extrapolerend dat toekomstige vorderingen in de zogenaamde beschaving afhankelijk zijn van blanke raciale overleving. Dit zou de “intellectuele” benadering kunnen worden genoemd. En het heeft ons nergens gebracht, noch in het aantal rekruten, noch in het bereiken van onze doelen. Het feit is dat mensen meer worden gemotiveerd door primaire instincten, zoals seksuele lust, dan door mogelijke technologische ontwikkelingen in de toekomst.

Maar laten we diepgaand onderzoeken waarom de “intellectuele” benadering is mislukt. Denk alsjeblieft niet dat, terwijl deze verhandeling zich ontvouwt, het mijn bedoeling is om de werken van mannen zoals Galileo, Copernicus, Edison en dergelijke te kleineren. Zeker, er zijn niet veel van ons die willen terugkeren naar een tijdperk zonder verdoving voor chirurgie of tandheelkunde. En loodgieterswerk waardoor we binnenshuis schone toiletten hebben zal ons niet tot volledige decadentie leiden. Maar even duidelijk is de ongelukkige realiteit dat, zoals gebruikelijk, de slinger te ver de ene kant is opgezwaaid. In de hermetische leer wordt een onevenwicht tussen rede en instinct “De val van Lucifer” genoemd. Lucifer, komt uit het Latijn en betekend “brenger van de rede”. Door het kwaadaardige ontwerp van beroepspriesters en van beroepsstaatkundigen zijn we geprogrammeerd met valse intellectualisering om door de natuur gegeven instincten en ware wijsheid te onderdrukken of te negeren. Abstracte theorie heeft de voorrang op praktisch gezond verstand. Op de middelbare school, zo’n vijfenveertig jaar geleden, werd ik onderworpen aan lessen over de abstracte, zij het ware, stellingen van solide geometrie. Echter, te allen tijde was mijn grotere interesse, een duizend keer grotere interesse, gelegen in de perfecte solide geometrie die zichtbaar was in de benen en de figuur van een meisje op een stoel voor mij. Als we willen overleven als een unieke biologische entiteit, moeten we omgaan met, en terugkeren naar, basisinstincten. In de eerste plaats omdat mensen gemotiveerd worden door emoties, vooral seks. Droge statistieken inspireren geen helden of heroïsche inspanningen. Ten tweede omdat we niet proberen de biologische computers te redden die hersens worden genoemd. Ten minste 99% van mijn reden om de strijd van veertien woorden aan te gaan, kan worden samengevat in mijn persoonlijke motivator van veertien woorden, namelijk: “Omdat de schoonheid van de blanke Arische vrouw niet van de aarde mag verdwijnen.” Deze motivatie is gebaseerd op esthetiek en de oorspronkelijke seksuele lust die de natuur aan alle mannelijke zoogdieren verleent met het unieke doel van voortplanting en dus soortbehoud. Elke overblijvende motivatie voor het bestrijden van het materialistische systeem dat alle naties regeert, is het behoud van dit ruimteschip dat we de aarde noemen. Omdat, met de exponentieel escalerende snelheid waarmee we nu onze kostbare planeet vernietigen, er binnenkort geen kwaliteit van leven voor onze mensen zal zijn, zelfs als we de genocidale plannen van de heersers van de wereld overleven.

Eerlijk gezegd geef ik niets om Mars, de maan of ruimtestations. Het leven in de gevangenis is al erg genoeg. Leven in verzegelde containers op onherbergzame planeten, zuurstof uit flessen, gerecycleerde urine drinken, geconserveerd voedsel eten, vogels niet horen zingen, geen frisse bries ruiken die door pijnbomen blaast, de natuurlijke schoonheid van onze aarde niet zien, dat alles klinkt voor mij als een extreme marteling. En dat is wat de zogenaamde “verkenning van de ruimte” eigenlijk is. Ondertussen branden onze raketschepen gaten in onze ozonlaag.

Miljarden dollars worden onttrokken aan belastingbetalers zodat techno-nerds ruimtevaartspelletjes kunnen spelen. Zestig spoorwegtankers van fossiele brandstof worden verspild en bij elke lancering de lucht in geblazen. In het (wellicht mythologische) verhaal van Atlantis is het continent gezonken omdat de inwoners ten onrechte geavanceerde technologie hebben gebruikt. Sommige versies zeggen dat fouten ervoor zorgden dat ze zichzelf vernietigden, terwijl anderen aangeven dat ze werden gestraft door ‘de goden’, wat dat ook moge betekenen of symboliseren.

In ieder geval leven we weer in een wereld waarin technologie grote problemen veroorzaakt. In religieuze termen zouden we kunnen zeggen dat we spiritueel niet in staat zijn om de nucleaire, biologische en chemische wapens die we hebben ontwikkeld te hanteren. Erger nog, de materialistische, genocidale en maniakale stam die de wereld regeert, controleert ook de meeste van deze wapens; wapens met het vermogen om de planeet en al het leven erop te vernietigen. Die geest is nu natuurlijk uit de fles en we moeten ermee leren omgaan. Als we op een gegeven moment in de toekomst de veertien woorden volbrengen en de zaken op aarde overnemen, zullen we moeten omgaan met wat er is gecreëerd. Maar laten we nu begrijpen dat een harmonieus evenwicht tussen rede en instinct nodig is, zodat toekomstige generaties van onze fouten kunnen leren.

Nogmaals, laten we, terwijl we degenen eren die ons tot een bepaald beschavingsniveau hebben gebracht, naar onze grenzen kijken. Naar mijn mening bereikten we – tenminste in Amerika – het hoogtepunt van evenwicht rond de late jaren 1950. Laten we als voorbeeld auto’s beschouwen. Auto’s zoals Fords en Chevrolets uit 1957 hadden comfort, stijl en eenvoud, maar in plaats van de juiste verbeteringen hebben we elk decennium honderden miljarden dollars uitgegeven aan cosmetische veranderingen. Het was een statusspel. Als die miljarden waren uitgegeven aan verzegeling, metallurgie, veiligheidsuitvindingen en efficiëntie, zouden we vandaag ongetwijfeld allemaal Fords of Chevy’s uit 1957 besturen die een miljoen kilometer op de teller hadden staan, die 100 kilometer per liter konden afleggen, dat de voertuigen van vandaag een fractie zouden kosten van wat we er nu voor betalen, en ze vrijwel onverwoestbaar waren bij ongevallen en die eenvoudig vervangbare onderdelen hadden. Maar natuurlijk was geplande veroudering onderdeel van het materialistische plan van de heersers van de wereld. En het verspillen van de hulpbronnen van de aarde deed er niet toe. Het 16e Voorschrift zegt: “Scherpzinnigheid is een teken van een gezond Volk. In een zieke of stervende natie, beschaving, cultuur of ras wordt inhoud verwaarloosd ten faveure van de schijn.” We werden geleid door de leugenaars die we leiders noemen om alle inhoude te verlaten ten gunste van de schijn.

Over leugenaars gesproken, ik wil hier toevoegen dat alle predikers, politici, advocaten, mediapersoneel en anderen die hun brood verdienen met woorden in plaats van eerlijke arbeid, leugenaars zijn. Zie het 59e Voorschrift. Laten we bijvoorbeeld een christelijke prediker overwegen. Ze zijn dol op deze misleidende zin: “In de zekerheid van het eeuwige leven door Jezus Christus.” Met alle respect voor de ‘overtuigingen’ van elke religie, dat is liegen met een strak gezicht. Geen enkele echte Wotanist zal ooit met ‘zekerheid’ zeggen dat er eeuwig leven of reïncarnatie is. Velen zullen u vertellen dat zoiets vaak voorkomt bij Wotanisten. Maar hij die een onbewijsbaar ‘geloof’ als zekerheid uiteenzet, is een neppriester, die leigt voor geld, eigenbelang of het systeem. Laten we vervolgens een leugen bespreken die wordt verteld door alle predikanten van het systeem. Die leugen is dat “arbeidsbesparende apparaten” inherent goed zijn. Nogmaals, ik val niet alle moderne uitvindingen aan. Maar wanneer we afstandbedieningen hebben voor onze televisietoestellen, op afstand bedienbare garagedeuropeners, elektrische ruiten in onze auto’s, enzovoort, dan wordt het langzamerhand belachelijk. We liggen als een zak aardappelen onderuit en worden steeds vetter, lelijker en luier. Dan kijken we op een dag in de spiegel en in afgrijzen gaan we duizenden euro’s uitgeven om lid te worden van een fitness club. Daar ruilen we de “sleur” van eerlijke arbeid in voor de dure sleur van een loopband of sit-ups of push-ups.

Toen ik 15 was, werkte ik de hele zomer op een boerderij, stapelde ik soms 12 uur per dag hooibalen op en was ik niet dik. Een paar jaar later vond ik het leuk om de olie van mijn Plymouth uit 1939 te verversen of af te stellen, in te vetten en algemene reparaties uit te voeren. Eerlijke arbeid is niet onder alle omstandigheden saai. Onze samenleving zegt ons echter dat je een leugenaar moet zijn in een pak of met een diploma, woorden moet verdraaien om de kost te verdienen, of anders ben je niet succesvol. En misschien is de ultieme graadmeter voor succes het aantal technologische gadgets dat je bezit; de meeste van hen waren ofwel om te ontsnappen aan fysieke inspanning of om te pronken tegenover andere oppervlakkige, eindeloze consumenten van kostbare hulpbronnen van de aarde. Het feit is dat “comfort de grote vernietiger is.” Schoonheid, wijsheid en kracht groeien uit fysieke en mentale strijd. Karakter wordt gesmeed op het aambeeld van tegenspoed. Schoonheid wordt gevormd door fysieke strijd en roeit het lelijke en ongeschikte uit. Het fysieke en mentale kunnen niet gescheiden worden zonder beide te vernietigen.

Neem gezondheid; vanwege technologie zoals kunstmest hebben we de toplaag van de grond van Amerika vernietigd. Tegenwoordig bevatten granen een fractie van de voedingsstoffen die ze ooit hadden. Dus eten we meer dan we ooit deden om de verlangens van ons lichaam te bevredigen. En als gevolg daarvan is een groot percentage van onze mensen dik, en velen zijn ronduit moddervet. Met het jaar worden we dikker, ongezonder en lelijker. Maar we hoeven natuurlijk niet meer onze eigen velden te ploegen of fysieke arbeid te verrichten. We kunnen kleding van fijne synthetische stoffen dragen en onszelf “volslank” noemen in plaats van vet. We liegen zelfs tegen onszelf. Technologie geeft overheden de computers om elk aspect van ons leven te volgen en te beheersen. Het geeft politie de macht om chips in ons lichaam te installeren, zelfs de binnenkant van onze huizen te bewaken, chemische en chirurgische lobotomieën toe te passen en een variatie aan exotische wapens te gebruiken. Dan zijn er de gezondheidsrisico’s en morele implicaties van genetisch veranderde granen, dieren en zelfs mensen naarmate de dagen van het klonen vooruitgaan.

Ik laat je met de gedachte achter dat de Arische technologie de wereldbevolking heeft verhoogd van enkele tientallen miljoenen tot meer dan zeven miljard. We gebruiken technologie voor anticonceptie bij onze mensen en andere rassen gebruiken moderne gezondheidszorg om zichzelf exponentieel te reproduceren. Onze technologie leidt tot ons uitsterven. Eind negentiende eeuw waren blanken 60% van de wereldbevolking. Vandaag, na meer dan 100 jaar van ongekende technologische groei, zijn we 8% en hopeloos vermengd met anderen vanwege de moderne communicatie en transportontwikkeling. Dus, was technologie een zegen of een vloek? Deze vraag moet eerlijk beantwoord worden, zelfs door degenen voor wie wetenschappelijke vooruitgang een even rigide dogma is zoals elke religie die kent.

https://dinghal.com/natuur-ecologie/...nze-ondergang/
__________________
The JEWs Plan Is to Exterminate the White People – What Fricking Part Don't YOU Get?
 
Old January 24th, 2020 #16
Johan
Moderator
 
Johan's Avatar
 
Join Date: Oct 2013
Posts: 2,755
Johan
Default

Kwart van Nederlanders bereid geweld te gebruiken tegen overheid

Dit is uiteraard zorgwekkend maar ook voor Nederlanders houdt het een keer op. Wanneer de politiek de bevolking blijft negeren en doorgaan met het irrationele beleid en in hun globalistische bubble blijven hangen, dan komen de Franse toestanden vanzelf. Ook hier in Nederland.

Want wat te doen wanneer je buurt steeds onveiliger wordt en de overheid je niet meer kan beschermen?

Of wanneer er voor oma geen opvang is maar voor wildvreemde asielzoekers uit een aantoonbare hoge risicogroep wel? Dat valt op geen enkele manier te rijmen. Wat moet je doen wanneer je ziet dat je in je eigen land achtergesteld wordt?Meer hier
__________________
The JEWs Plan Is to Exterminate the White People – What Fricking Part Don't YOU Get?
 
Old March 13th, 2020 #17
Johan
Moderator
 
Johan's Avatar
 
Join Date: Oct 2013
Posts: 2,755
Johan
Default Ingezonden stuk.

Hoewel ik zelf niets zie in het huidige demo(N)cratische systeem,en er daarmee ook niet aan wil meewerken (er enige tijd aan besteden).Hierbij een stuk dat aantoont dat hoe goed bedoeld ook de "denkwijze" van sommige nog steeds op het verkeerde spoor zit.Integratie van allerhande volksvreemde elementen zou immers niet het uitgangspunt moeten zijn,(dit is al ruimschoots besproken in "gastarbeid en kapitaal"),zolang men zich niet richt op het eigen volk en het verlangen/de behoefte daarvan zal er weinig veranderen."Toen de politieke partijen in de Tweede Kamer begonnen te ontstaan, werden de partijen die links van de voorzitter zaten, linkse partijen genoemd. De partijen die rechts van de voorzitter zaten, werden rechtse partijen genoemd.

Dit was voor 1945. Wat de begrippen links en rechts nu betekenen is een stuk moeilijker om uit te leggen. Tegenwoordig betitelt men vooruitstrevende partijen als 'links' en meer behoudende partijen als 'rechts'. De gronden waarop die indeling nu geschiedt staat vaak ter discussie.
"

Ik ben van mening dat de term links of rechts achterhaald is. Wie het nu over een linkse partij heeft denkt meteen aan een sociaal voelende partij terwijl rechts vaak wordt weggezet als fascistische of racistisch.

Het doet voorkomen of links goed is en rechts fout. Ik heb de afgelopen tijd heel wat verkiezingsprogramma’s doorgenomen en ben tot de conclusie gekomen dat er helemaal niet zoveel verschillen zijn tussen links en rechts.

Één van de verschillen die er zijn en waarin links lijnrecht tegenover rechts staat heeft betrekking op de immigratie en integratie. De mening van linkse partijen, dat iedereen in Nederland welkom is stuit op verzet van rechts die het op dit punt wat realistischer zien.

Ikzelf ziet hier geen racisme in. Het is in mijn opinie alleen maar realistisch om niet te kijken naar wat men wil maar naar wat men kan. Onder leiding van de PvdA verwelkomde we in de jaren ‘70 de eerste gastarbeiders. Over de integratie is niet nagedacht. Deze mensen moesten het zelf maar uitzoeken en dat had vergaande gevolgen voor de volgende generaties.

Er ontstonden leerachterstanden, de criminaliteit nam grote vormen aan en jongeren raakten in een identiteitscrisis. Wie kritisch was werd weggezet als racist of beschuldigd van discriminatie waardoor problemen niet werden aangepakt en de problemen verergerde.

Er ontstond in de loop der jaren zelfs een parallelle samenleving. Pas na de intrede van Pim Fortuijn werden punten bespreekbaar. Een gevolg hiervan was wel dat de onderlinge verhoudingen tussen links en rechts op scherp kwam te staan.

Wanneer we nu terugkijken kunnen we constateren dat alle ellende het gevolg is van een slechte integratie.

Een integratie waar onze linkse partijen niet op ingezet hebben maar die veel ellende had kunnen voorkomen. Het is deze handelswijze die laat zien dat sociaal zijn grote negatieve gevolgen kan hebben waardoor het uiteindelijk voor de betrokkenen niet sociaal is.

Marianne van Bruggen
__________________
The JEWs Plan Is to Exterminate the White People – What Fricking Part Don't YOU Get?
 
Old April 13th, 2020 #18
Johan
Moderator
 
Johan's Avatar
 
Join Date: Oct 2013
Posts: 2,755
Johan
Default De ondergang van ons Volk

Men klaagt steen en been over de huidige situatie, zonder enige verdere actie te ondernemen. Elke dag uiten ze hun ongenoegen, met een kloppende ader op het voorhoofd en zo nu en dan wat rondvliegend speeksel, maar daar blijft het verder bij. Ze mopperen als ze horen dat er wederom bezuinigingen doorgevoerd gaan worden, maar ze zullen niet protesteren. Ze tonen hun medeleven als er een moord wordt gepleegd, maar ze zullen niet eisen dat de dader waarlijk gestraft zal worden; natuurlijk klagen ze als de dader een taakstraf krijgt, maar verder berusten ze in de situatie. Men is verworden tot een menigte van zielloze, trieste en laffe klagers, zwakkelingen die geen enkel greintje verantwoordelijkheidsgevoel bezitten. Men ziet dagelijks hoe ons land verder afglijdt en weet zelfs dikwijls de oorzaken aan te wijzen; alsnog verandert er niets.

We leven in een tijd, waarin het Volk van elkaar vervreemd is. Waar men vroeger bekommert was om zijn naasten en een dame in nood direct te hulp schoot, loopt men nu vlug door en haalt de neus op voor de lijdende. Hoe vaak zijn hulpverleners en medewerkers van het openbaar vervoer wel niet mishandelt, met klaar daglicht, ten overstaande van tientallen toeschouwers? Hoe vaak hebben laffe misbaksels, van het laagste allooi, zich wel niet uit de voeten kunnen maken, omdat niemand ze een strobreed in de weg lag? Verschrikt en met de hand voor de mond kijken de toeschouwers elkaar aan en denken: “Waarom doet niemand iets… Kan niemand die arme man/vrouw dan helpen… Dit kan toch zomaar niet…” Te laf om in te grijpen, te egoïstisch om iemand te helpen en te zelfzuchtig om hun eigen veiligheid te riskeren voor een Volksgenoot. Dagelijks worden mensen overvallen - man en vrouw, jong en oud - dagelijks vinden er verkrachtingen plaats, dagelijks verliezen mensen hun banen, dagelijks vindt er teveel ellende plaats om waarlijk te bevatten; toch zal niemand iets ondernemen, zal niemand op de bres springen en zal niemand iets veranderen.


Ons Volk berust in haar ondergang. Men accepteert het en omarmt het haast. Traditionele waarden als gemeenschapszin, trouw, eer en moed, zijn vervangen door egoïsme – het zogeheten ‘individualisme’ - en materialistisch-hedonisme. Ik heb de woorden ‘materialisme’ en ‘hedonisme’ samengevoegd, omdat ze perfect de lading dekken. Bij het hedonisme is plezier, lust, genot, et cetera, het hoogst haalbare goed. Alles dient in het teken van genot te staan en is het enige dat nagevolgd dient te worden. Bij materialisme draait het om het vergaren van spullen, objecten, zielloze voorwerpen, om het mistroostige leven van de mensen op te vullen. Men leeft tegenwoordig puur voor geld, voor hun financiële positie en berusten zelfs in de vernietiging van hun Volk vóór die positie. Het maakt ze niet uit als hun landgenoten verraden worden door plutocraten in de politiek, zolang ze nog een orgasme kunnen krijgen van een nieuwe hoes voor hun I-pad. “Zolang ik het maar goed heb, hoef ik me geen zorgen te maken.”


De enige momenten dat deze egoïsten voor een ander op de bres springen, is als de een of andere huilende immigrant voor de camera wordt geflikkerd bij ‘Hart van Nederland’. Terwijl hun eigen volksgenoten worden mishandeld door ‘cultuurverrijkers’ en de plutocraten, klappen ze als een stel debielen voor het betraande gezicht op tv. Hun “altruïstische hart” wordt geroerd en met man en macht demonstreren ze voor een ander, terwijl ze weigeren te strijden voor hun eigen fysieke- en culturele voortbestaan. Waarschijnlijk geven ze bar weinig om het jankende individu op tv, maar lopen ze mee met de meute, omdat dat nou eenmaal “in” is. Gul reiken ze hun kleingeld uit aan zgn. “goede doelen” voor landen hier ver vandaan, om hun ego te strelen en hun gemoed te sussen; “Nu heb ik toch iets goeds gedaan voor mijn medemens!” Diezelfde egoïsten die jammeren ten gunste van een ander, negeren het lijden van hun Volksgenoten volkomen; dankzij de Cultureel-Marxistische indoctrinatie, wordt het opkomen voor Volk en Vaderland gezien als een uiting “racisme”, in plaats van naastenliefde.

Als het Volk niet gauw tot actie overgaat en werkt naar een oplossing, is de verwoesting van ons Volk en Vaderland een zekerheid. Waar verkrachters er nu al vanaf komen met een waarschuwing, bejaarden beroofd en mishandelt worden en kinderen vaak niet eens meer veilig over straat kunnen, zal het er alleen maar erger op worden, als men blijft hangen in hun laffe, passieve en fatalistische houding. Ondanks alle ellende, hebben we als een Volk nog steeds de mogelijkheid om onze toekomst in eigen handen te nemen en niet af te laten hangen van de Volksverraders in Den Haag. Een Volk dat weerbaar en strijdvaardig is, zal overwinnen; een Volk welke slaafs meeloopt in het systeem en zich murw laat slaan zonder verzet, zal een zoveelste vergeten pagina zijn in een toekomstig geschiedenisboek.

Door Ritz
__________________
The JEWs Plan Is to Exterminate the White People – What Fricking Part Don't YOU Get?
 
Reply

Share


Thread
Display Modes


All times are GMT -5. The time now is 01:53 PM.
Page generated in 0.23495 seconds.