Vanguard News Network
VNN Media
VNN Digital Library
VNN Reader Mail
VNN Broadcasts

Old August 5th, 2019 #1
Johan
Moderator
 
Johan's Avatar
 
Join Date: Oct 2013
Posts: 2,662
Johan
Thumbs up Tegen De Zionistische Schaduw MachtOp zaterdag 28 september om 14:00 uur zullen de Nationalisten tegen Israel een manifestatie organiseren bij het centrum van de zionistische schaduwmacht in Nederland: de Israelische ambassade in Den Haag.

De lange arm van Israel reikt ook ver in ons land. De zionistische lobby doet zijn invloed gelden via talloze maatschappelijke organisaties en politieke partijen. Het zionisme is daarmee niet enkel de staatsideologie van de roofstaat Israel, maar ook van belangrijke en invloedrijke delen van de Nederlandse politiek, die zich maar al te graag op verradelijke wijze ten dienste stellen aan deze volkvreemde schaduwmacht.

Het zionisme vertegenwoordigt geen nationalisme, maar is een verwerpelijke ideologie die wereldheerschappij promoot voor een zgn. "uitverkoren volk", dat alle andere volkeren op aarde meent te mogen uitbuiten en onderdrukken. Het maakt bij dat streven gebruik van de macht van de roofstaat Israël en de dubbele loyaliteit van de invloedrijke en machtige zionistische diaspora-gemeenschappen, wereldorganisaties en individuen die wereldwijd verspreid zijn.

Kom ook in verzet tegen het zionisme en sluit je aan bij de antizionistische bevrijdingsstrijd!

Bron RVF ZW2
__________________
The JEWs Plan Is to Exterminate the White People – What Fricking Part Don't YOU Get?
 
Old September 4th, 2019 #2
Johan
Moderator
 
Johan's Avatar
 
Join Date: Oct 2013
Posts: 2,662
Johan
jewsign Gemeente Den Haag wil anti-Joodse neonazi-demonstratie niet verbieden

Geschreven door Kemal Rijken 3 september 2019

De gemeente Den Haag wil een demonstratie van de openlijk neonazistische paramilitaire groepering Racial Volunteer Force (RVF) niet op voorhand verbieden. Dat heeft de gemeente aangegeven nadat het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) om duidelijkheid had gevraagd. Locoburgemeester Rachid Guernaoui (Hart voor Den Haag-groep De Mos) antwoordde op een brief van het CIDI dat de demonstratie vooralsnog niet verboden zal worden. Intussen zijn pro-Joodse burgers een handtekeningenactie tegen de gemeente en de komst van RVF gestart.

De RVF wil op 28 september demonstreren tegen ‘de zionistische schaduwmacht in Nederland’. Op Facebook worden alle aanhangers opgeroepen om naar de Hofstad te komen om voor de Israëlische ambassade te demonstreren. De neonazi’s noemen het appél van het CIDI ‘gratis reclame’ voor hun demonstratie en roepen medestanders op naar Den Haag te komen. ‘Kom ook in verzet tegen het zionisme en sluit je aan bij de antizionistische bevrijdingsstrijd!’ aldus een oproep op de Facebook-site van de RVF.‘We krijgen gratis reclame van het CIDI’

Vierde Rijk

De groep is een afsplitsing van de Britse terreurorganisatie Combat 18. Volgens de AIVD wil de RVF een ‘Arisch Vierde Rijk’ oprichten, waar Nederland onderdeel van zou moeten worden. De groep is uitgesproken antidemocratisch en wil ‘alle middelen’ aanwenden om het democratische systeem omver te werpen. Eerder zijn RVF-leden vervolgd voor (vuur)wapenbezit en geweldsdelicten. Ook discriminerende uitingen zorgden voor veroordelingen.

‘Obsessieve Jodenhaat neemt een centrale rol in binnen de RVF’

Hitlergroet

Obsessieve Jodenhaat neemt een centrale rol in binnen de RVF, aldus het CIDI. Op de site van de groepering is bijvoorbeeld te lezen hoe ze bijeenkwamen om ‘de geboortedag van de Führer te vieren’. Ook ‘strijdt’ de RVF tegen ‘koosjernationalisten’, ‘zionistische zwijnen’ en ‘de interne vijand: de kosmopolieten’”, een antisemitisch codewoord voor de Joden. Hakenkruisen, nazi-vlaggen en de Hitlergroet worden door aanhangers van de RVF niet geschuwd.

Vergeefse eis

Het CIDI heeft geëist dat de demonstratie verboden wordt, maar de gemeente Den Haag denkt daar anders over. ‘In deze tijden van toenemend antisemitisme maakt CIDI zich ernstig zorgen over het signaal dat uitgaat van het toestaan van deze nazistische demonstratie. De demonstratie van de RVF richt zich overduidelijk niet slechts tegen het beleid van de Staat Israël, maar tegen Joden in Nederland. Juist Den Haag, de internationale stad van vrede en recht, zou een vuist moeten maken tegen dit verwerpelijke gedachtegoed’, aldus het CIDI op haar site. De Joodse belangenorganisatie hoopt dat ‘het Openbaar Ministerie de demonstratie nauwlettend in de gaten zal houden, om eventuele strafbare uitingen effectief op te sporen en te vervolgen’.

Petitie

Inmiddels is de pro-Joodse groep ‘Dutch support for Israel’ een online petitie begonnen onder de noemer ‘Geen nazidemonstratie in Den Haag’. De groep schrijft: ‘Wat RVF beoogd is gericht tegen bevolkingsgroepen die onderdeel zijn in onze samenleving en beschermt moeten worden. De verworven vrijheden en de gruwelijke daden van het Nazi-regime eerder en sympathisanten die achter de Nazi ideologie staan horen geen podium te krijgen. De Gemeente Den Haag zou dit moeten verbieden omdat dit een gevaarlijke ontwikkeling is die precedenten schept voor jodenhaat en andere vormen van haat en racisme’.

Bron Jonet.
__________________
The JEWs Plan Is to Exterminate the White People – What Fricking Part Don't YOU Get?
 
Old September 5th, 2019 #3
Johan
Moderator
 
Johan's Avatar
 
Join Date: Oct 2013
Posts: 2,662
Johan
Default

Wij staan onder de directe aandacht van het CIDI en het openbaar ministerie zorg er daarom voor dat je 28 september casual gekleed naar de demonstratie komt. Draag niet openlijk ,wettelijk verboden symboliek en hou je aan de door de organisatie gemaakte afspraken.Zorg dat ze geen stok hebben om mee te slaan!! Meer informatie over de demo locatie maken wij later nog bekend.(RVF Nederland)

Onze ordedienst zal er alles aan doen om deze demo ordelijk te laten verlopen. Iedereen die ons thema van deze dag "Tegen de Zionistische schaduwmacht" ondersteunt,is vrij om aan te sluiten maar houdt je aan onze regels en richtlijnen deze dag.
Wij willen dat deze demo gedisciplineerd verloopt.Bron RVF Nederland
__________________
The JEWs Plan Is to Exterminate the White People – What Fricking Part Don't YOU Get?
 
Old September 9th, 2019 #7
Johan
Moderator
 
Johan's Avatar
 
Join Date: Oct 2013
Posts: 2,662
Johan
Default

Er zijn inmiddels 2 tegendemonstraties aangekondigd voor 28 september. De eerste door Sabine Sterk en Bon Marit. Mevrouw Sterk is ook een van de oprichters van het groepje dat in de weekends op de dam protesten in Amsterdam tegen het repressieve optreden van de staat Israël in de Palestijnse gebieden,tracht te verstoren.

De 2e tegendemonstratie lijkt uit de hoek van Artikel1 te komen. De partij van Sylvana Simons waarvoor het Haagse stadspartij lid Fatima Faid 2e stond bij de landelijke verkiezingen. De vragen die dit raadslid afgelopen week opperde in de gemeenteraad waren van een bedenkelijk en infantiel niveau.

RVF werd neergezet als gewelddadige holocaust ontkennende swastika vlaggen zwaaiende groepering en de laatste vraag van mevrouw Faid of iedereen het er mee eens was dat Den Haag meer zon en minder nazi's nodig had vonden wij ook geen dijenkletser.
Luister hier naar het interview met Fatima Faid.

Bron RVF Zuidwest3

Schriftelijke vragen: Nazigroep niet welkom in Den Haag Indiener: Fatima Faďd-Haagse Stadspartij


(1)Is het college op de hoogte van deze demonstratie?

(2)Is het college op de hoogte van de uitgesproken antisemitische en neonazistische boodschap van deze club?

(3)Heeft de RVF de demonstratie aangemeld?

(4)Wat heeft het college precies gedaan om te voorkomen dat deze groep hun antisemitische en racistische boodschap mag komen verkondigen?

(5)Klopt het dat Racial Volunteer Force toestemming heeft om bij de Israëlische ambassade te demonstreren?

(6)Gaat er een route door een deel van de stad?

(7)Kunt u aangeven wat de overwegingen van de loco burgemeester zijn om deze zeer omstreden demonstratie niet te verplaatsen van de Israëlische ambassade naar een minder omstreden locatie?

(8)Is het college het met mij eens dat het onacceptabel is dat men tijdens de demonstratie gebruikmaakt van antisemitische en racistische symboliek?

(9)Welke maatregelen gaat het college nemen ten aanzien van (verboden) nazi symbolen?

(10)Zijn nazi vlaggen toegestaan?

(11)Welke aanwijzingen heeft de organisatie van het college gekregen?

(12)Klopt het dat Landstorm, genoemd naar een bataljon vrijwillige SS soldaten, de ordedienst zal zijn tijdens deze demonstratie?

(13)Betekent dit dat er in de straten van Den Haag SS/achtige ordetroepen met bijpassende klederdracht gaan marcheren?

(14)Welke extra veiligheidsmaatregelen gaat het college/gemeente nemen om de Joodse gemeenschap en synagogen in Den Haag te beschermen?

(15)Hoeveel demonstranten verwacht u dat deel gaat nemen aan deze demonstratie?

(16)Bent u het met de Haagse Stadspartij eens dat we in Den Haag meer zon en minder nazi’s nodig hebben?

Bron gemeente Den Haag
__________________
The JEWs Plan Is to Exterminate the White People – What Fricking Part Don't YOU Get?
 
Old September 10th, 2019 #8
Johan
Moderator
 
Johan's Avatar
 
Join Date: Oct 2013
Posts: 2,662
Johan
Default Manifestatie tegen de Zionistische lobby

Oproep voor manifestatie tegen de Zionistische lobbyOp zaterdag 28 september om 14:00 uur zal de Nederlandse afdeling van de Racial Volunteer Force een manifestatie organiseren bij het centrum van de zionistische schaduwmacht in Nederland: de Israelische ambassade in Den Haag (verzamelen bij het Willem Drees monument).

Kom ook in verzet tegen het zionisme en sluit je aan bij de antizionistische bevrijdingsstrijd!

Wanneer? Zaterdag 28 september 2019
Hoe laat? 14:00 uur
Waar? Willem Drees monument Hofweg 4, 2511 AA Den Haag

Ontdek meer over deze organisatie op de website van Landstorm / RVF Nederland

https://dinghal.com/politiek/manifes...stische-lobby/
__________________
The JEWs Plan Is to Exterminate the White People – What Fricking Part Don't YOU Get?
 
Old September 10th, 2019 #9
Johan
Moderator
 
Johan's Avatar
 
Join Date: Oct 2013
Posts: 2,662
Johan
Default Nationalisten tegen Israël:

volksoffensief 10 september 2019

Verklaring inzake de Demonstratie op 28 september in Den Haag

“Als je wilt weten wie er over je heerst, moet je er gewoon achter komen wie je niet mag bekritiseren.” (Voltaire, 1694-1778)De oproep om te demonstreren tegen de schaduwmacht van de Zionistische lobby heeft veel los gemaakt. Met een ongekende hysterie zijn de ‘usual suspects’ inmiddels een hetze begonnen vol ongefundeerde leugens en onwaarheden. Normaliter zouden we niet reageren op deze clowns, ware het niet dat de vele aandacht omtrent deze demonstratie om een duidelijke verklaring vraagt voor de objectieve lezer.

Het CIDI

De eerste reactie kwam niet onverwacht van de Zionistische lobby zelf: het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI). Een Zionistische belangenorganisatie die sinds 1974 er op gericht is om de Israëlische belangen en agenda in Nederland te dienen.

Het hoofdkantoor van het CIDI bevindt zich op welgeteld 5 minuten lopen van de Tweede Kamer. Ze onderhouden zo goede banden met de Nederlandse politici die ze proberen te beďnvloeden. Daar houden de activiteiten van het CIDI echter niet op. Ook op maatschappelijk vlak voert het CIDI haar Zionistische agenda door via propaganda-voorziening en -uitjes voor journalisten, politiek betrokken jongeren en universitaire studenten.

Het CIDI roept de gemeente Den Haag op om de Nederlandse grondwet opzij te schuiven om een kritische demonstratie tegen hun lobby en hun Israëlische werkgevers op voorhand te verbieden. Dat is natuurlijk te verwachten van een schimmige lobbyclub, die liever niet heeft dat haar activiteiten bij een groter publiek bekend worden.


Op de openbare manifestaties van de zionistische CIDI lobby verdringen de vooraanstaande en bekende Nederlandse politici elkaar om hun ‘Koosjer-verklaring’ in ontvangst te kunnen nemen.

Haagse Stadspartij

Opvallender is de weerstand tegen de demonstratie vanuit een geheel andere hoek: de Haagse Stadspartij (HSP). Deze zelfbenoemde ‘progressieve’ politieke partij is ooit opgericht door een groep extreemlinkse krakers, betrokken bij het beruchte kraakpand ‘De Blauwe Aanslag’. De Blauwe Aanslag werd vooral bekend door de heftige krakersrellen rond het pand.


De Koerdische activiste en HSP raadslid Fatima Faďd die de taak op zich heeft genomen de olie op het vuur te gooien door linksextremistisch Den Haag te mobiliseren.

Dat de HSP nauwe banden onderhoud met links-extremistische intiatieven zoals Movement X van voormalig AEL-voorman Dyab Abou Jahjah en de AFA Den Haag is niet verwonderlijk. Hoewel deze clubs het voordoen alsof ze veel op hebben met de Palestijnse zaak en de strijd tegen het Zionisme, staan ze hand in hand met de CIDI-Zionisten in een poging om de demonstratie verboden te krijgen. Als ze echt tegen het Zionisme zijn, nodigen we ze bij dezen uit om consequent te zijn en zich bij ons protest aan te sluiten.


Movement-X leider Dyab Abou Jahjah in vol ornaat. Abou Jahjah moest in 2002 nog voorkomen voor het gerecht wegens het aanzetten van de rellen in Borgerhout. Zijn grote voorbeeld is de Amerikaanse black supremacist Malcolm X.

De fantasierijke en infantiele HSP-voorvrouw Fatima Faďd stelde een aantal ronduit lachwekkende vragen in de Haagse gemeenteraad, vol met suggestieve stellingnames en spookverhalen. In een radio-interview met Den Haag FM sprak ze haar afschuw uit over de demonstratie en “maakte ze zich zorgen over de komst van tegendemonstraties”. Wat deze beroepshypocriet echter vergat te vermelden is dat ze zelf organisator is van deze tegendemonstratie, waarbij op de bijbehorende twitterfeeds en facebook pagina’s regelmatig direct en indirect tot geweld wordt opgeroepen tegen vreedzame demonstranten. Het is duidelijk dat de inzet is om burgemeester Pauline Krikke zo van een excuus te voorzien om de demonstratie op voorhand te verbieden op grond van een zgn. ‘openbare orde’ argument.


De whitey helpers – de jongetjes en meisjes van AFA Den Haag – worden op twitter en facebook door de HSP opgehitst om ook te komen demonstreren. AFA was eerder betrokken bij de rellen in de Schilderswijk, waarbij ze groepen migrantenjongeren voor hun karretje wisten te spannen. Gaat nog gezellig worden daar in de Hofstad.

De Feiten

Hoewel elke reactie op deze hysterie er een teveel is, zullen we in het kort hier enkele zaken duidelijk maken:

1. Deze demonstratie is gericht tegen de schaduwmacht van de Zionistische lobby. Het Zionisme is een invloedrijke Talmoedische ideologie, die de Europese cultuur ondermijnt. Tegenwoordig zijn de meerderheid van de Zionisten geen joden, maar evangelische-christenen. Via allerhande lobbygroepen, maatschappelijke organisaties en politieke partijen wordt het Zionistische vergif in onze samenleving verspreid.

2. ‘Nationalisten tegen Israel’ is een comité van verschillende anti-Zionistische groepen, organisaties en individuen, met ieder eigen meningen en interpretaties. Iedereen staat het vrij zich hierbij aan te sluiten, mits ze het thema volledig onderschrijven.

3. Hoewel de beschuldigingen aan ons adres over vermeend ‘negationisme’ volledig uit de lucht gegrepen zijn, staan we wel voor het principe van vrij historisch onderzoek. Historische gebeurtenissen en het onderzoek ernaar mogen nooit door de staat gemonopoliseerd worden. We vinden het ontoelaatbaar dat in Europa mensen jarenlange gevangenisstraffen moeten uitzitten omdat ze de geschiedbeschrijving durfden te bekritiseren.

4. Het gaat hier om een vreedzame demonstratie. De aanmelding heeft zich volgens alle regels voltrokken en er zijn duidelijke afspraken gemaakt met de gemeente en politie.

Idealen laten zich niet verbieden! We zien jullie allen op 28 september…https://volksoffensiefcom.wordpress....-tegen-israel/
__________________
The JEWs Plan Is to Exterminate the White People – What Fricking Part Don't YOU Get?
 
Old September 13th, 2019 #10
Johan
Moderator
 
Johan's Avatar
 
Join Date: Oct 2013
Posts: 2,662
Johan
Default

Joodse jongerenorganisaties Bendigamos, Bne Akiwa Nederland, CIJO, IJAR, Haboniem-Dror Nederland en Netzer Nederland schrijven open brief aan Krikke.Joodse jongerenorganisaties hebben gezamenlijk een open brief gestuurd aan de Haagse burgemeester Pauline Krikke waarin zij hun zorgen uiten over de aangekondigde demonstratie van de neonazi-organisatie Racial Volunteer Force. ‘Puur gericht op hun haat jegens de Joden.’

De organisaties schrijven dat ze niet tegen kritiek zijn op de Israëlische politiek en haar beleid en dat binnen de Nederlands-Joodse gemeenschap er ook verschillende meningen zijn daarover. Dat is dan ook niet waar zij zich zo’n zorgen om maken: ‘RVF heeft geen kritiek op Israëlisch beleid, maar is puur gericht op hun haat jegens ‘de Joden’. Wij zijn tegen zo’n ondemocratische, antisemitische, neonazistische, gewelddadige organisatie die keer op keer een podium krijgt toegewezen in uw stad.’

In de laatste alinea van de brief geven de organisaties aan zich tegenwoordig al genoeg zorgen te maken over het toenemende antisemitisme in Nederland. Zo moeten ze al beveiligd worden door de politie en de Koninklijke Marechaussee. ‘We kunnen al niet vrijuit naar onze eigen gebedshuizen gaan tijdens onze eigen feestdagen. Herkenbare joden worden al uitgescholden, aangevallen of als doelwit gekozen tijdens terroristische aanslagen.’

Bron AD
__________________
The JEWs Plan Is to Exterminate the White People – What Fricking Part Don't YOU Get?
 
Old September 16th, 2019 #11
Johan
Moderator
 
Johan's Avatar
 
Join Date: Oct 2013
Posts: 2,662
Johan
Default Joden spannen Turken voor het karretje,Turken janken/klagen mee met CIDI en gevolg.

Een coalitie van Joodse en Turkse organisaties heeft op initiatief van CIDI een gezamenlijke brief gestuurd aan leden van de driehoek in de gemeente Den Haag over de geplande demonstratie van de neonazistische Racial Volunteer Force (RVF) eind deze maand. De coalitie van maatschappelijk betrokken organisaties is bezorgd over het voornemen van de RVF en roept de gemeente op om beperkingen op te leggen.geachte korpschef, geachte officier van justitie,

Op 20 augustus jl. heeft de locoburgemeester van Den Haag Rachid Guernaoui in een brief aan CIDI laten weten de geplande demonstratie van het neonazistische ‘Racial Volunteer Force’ (RVF) op 28 september a.s. geen beperkingen te willen opleggen.

Wij, de ondergetekende organisaties, vinden het schokkend dat een openlijk paramilitaire en neonazistische groepering de kans wordt geboden haar levensgevaarlijke boodschap de vrije loop te laten. Daarom verzoeken wij u vriendelijk maar met klem om dit besluit te heroverwegen.

Het demonstratierecht is een groot goed, en wij begrijpen dat de bescherming daarvan in eenieders belang is. Echter is niet iedere demonstratie hetzelfde. Gezien de vijandigheid en agressie van de RVF zouden maatregelen over de aan te wijzen locatie alsmede afspraken over uitingen, op zijn plaats zijn.

De RVF zegt volgens de AIVD bereid te zijn “alle middelen” in te zetten voor haar doel om een ‘Arisch Vierde Rijk’ te stichten, waar ons land deel van zou moeten uitmaken.In het verleden zijn verschillende RVF-leden vervolgd voor (vuur)wapenbezit en geweldsdelicten. Eerdere demonstraties van deze groepering gingen gepaard met Hitlergroeten en nazileuzen. Naar verwachting zal dit ook gebeuren bij de demonstratie in Den Haag.

Dergelijke uitingen horen niet thuis op drukbezochte pleinen, waar onnodig velen op begrijpelijke wijze aanstoot zouden nemen aan de demonstratie. Deze zou daarom moeten worden verplaatst naar een van de vele rustige plekken die Den Haag rijk is (wij denken bijvoorbeeld aan een uithoek van het nabijgelegen Malieveld).

Bovendien heeft de aankondiging alle tekenen dat er uitingen zullen worden gedaan die strafbaar zijn in het kader van groepsbelediging. Het zou voor zich moeten spreken dat uitingen die RVF-leden eerder bij demonstraties hebben gedaan, zoals de Hitlergroet of het scanderen van nazistische leuzen, niet getolereerd zullen worden, en dat hierop extra streng toezicht zal worden gehouden en direct ingrijpen bij antisemitische of anders ziens discriminerende uitingen.

Wij danken u bij voorbaat voor het in overweging nemen van onze gezamenlijke brief. Wij kijken uit naar uw antwoord.Namens de volgende organisaties:

Centrum Informatie en Documentatie Israel

Centraal Joods Overleg

Liberaal Joodse Gemeente Den Haag

Nederlands Israëlitische Gemeente Den Haag

Stichting Inspraakorgaan Turken in Nederland

Stichting Joods Erfgoed Den Haag

Bron joodserfgoeddenhaag
__________________
The JEWs Plan Is to Exterminate the White People – What Fricking Part Don't YOU Get?
 
Old September 19th, 2019 #12
Johan
Moderator
 
Johan's Avatar
 
Join Date: Oct 2013
Posts: 2,662
Johan
Default

Triest,echter gezien de tegenwerking wel te begrijpen dit besluit.Aan de andere kant toont het wel aan dat de "sterke arm" in dit land ook geen ene klote waard is,daar ze bezwijken voor dreigementen van (s)linkse klanten.Ook naar de gemeente Den Haag valt een dikke vinger te wijzen,daar ze meerdere tegen demonstraties van (s)links gespuis toestaan kort op de locatie van de actie van het RVF.Waardoor de politie aangeeft de veiligheid niet te kunnen garanderen,en de actie verplaatst word naar een veldje waar geen loslopende hond komt.Wat voor de organisatie de rede was om de stekker eruit te trekken.

Hieruit kunnen we de conclusie trekken dat net als stemmen,demonstraties van geen en enkel nut zijn.Alleen spontane acties zullen vanaf nu tot de mogelijkheid behoren om een punt te maken,liefst zo grootschalig mogelijk.

Het vragen aan de tweede kamer om maatregelen te nemen,is gelijk aan de slager vragen zijn eigen vlees te keuren.Dus daar zal niets tot weinig uitkomen.

Nogmaals triest dit gebeuren,en jammer voor hen die bereidwillig waren om aanwezig te zijn ongeacht wie of wat er met tegenacties zouden komen.Ik weet uit betrouwbare bron dat er toch enkele personen alsnog bereid zijn om de 28ste naar Den Haag af te reizen,hier is het laatste woord nog niet over gezegd!!!Quote:
Communicatie – Afmelding demonstratie RVF (Racial Volunteer Force) van 28.09.19 – Willem Drees Monument – Den Haag.

DEN BOSCH, 18.09.19.

De RVF en Richard Prein hebben besloten de geplande demonstratie in Den Haag van 28.09.19 af te melden. Een tweede locatie wijziging werd voorgesteld: een aantal tegendemonstraties in de omgeving van het Willem Drees Monument waren aangemeld, waardoor de politie de conclusie heeft getrokken dat onze veiligheid niet gegarandeerd kon worden.
Sinds de aanmelding van de demonstratie eind juli hebben wij een aantal zeer verontrustende gebeurtenissen geobserveerd.
Begin september heeft het CIDI (Centrum Informatie en Documentatie Israël) aangekondigd in een brief aan de gemeente van Den Haag de demonstratie op voorhand verboden te willen krijgen.

In een artikel gepubliceerd in het Algemeen Dagblad op 05.09.19, verklaart de ambassadeur van Israël, Dhr Naor Gilon, de beslissing van de burgemeester van Den Haag te respecteren, maar dat hij zelf een dergelijke demonstratie zou hebben verboden.

Sindsdien verschijnen artikels tegen deze demonstratie, voornamelijk vanuit de Nederlandse en internationale Joodse gemeenschap; een petitie in Nederland is tegen deze demonstratie gestart en tegen demonstraties zijn georganiseerd door en in samenwerking met beruchte gewelddadige organisaties (MovementX; Anti Fascistische Actie).

Door middel van desinformatie via de traditionele en social media; het gebruik van directe en indirecte invloed om de pro Israëlische bewegingen te mobiliseren en zelfs met de burgemeester van Den Haag persoonlijk in gesprek te willen gaan, probeert de ambassadeur en dus de Staat Israël, de beslissing van Nederlandse ambtenaren te beďnvloeden. Dit is een klassiek voorbeeld van subversie door een vreemde mogendheid in de binnenlandse zaken van een ander rechtstaat, verboden in hoofdstuk 1; artikel 2; paragraaf 4 van het handvest der Verenigde Naties.

Wij vragen aan de Minister President van Nederland de ambassadeur van Israël aan te spreken en deze een gepaste waarschuwing te geven.

Wij vragen aan de Tweede Kamer actie te nemen door een onderzoek te starten, met name over de rol en plaats van lobby groepen of organisaties die vreemde mogendheden in Nederland vertegenwoordigen. De vraag is of de bestaande wetgeving en juridisch kader die deze organisaties controleert, momenteel voldoende is, of enkel de politieke wil ontbreekt om de excessen van deze lobby groepen in bedwang te houden.

Wij kunnen in deze situatie niet accepteren dat een vreemde mogendheid in Nederland ons wil opleggen, waar en wat wij mogen of niet mogen zeggen. De democratie en vrijheid van meningsuiting worden in dit land ondermijnd, maar zeker niet door ons.

Wij willen eveneens de gemeente en politie van Den Haag bedanken voor de professionele afhandeling van onze demonstratie aanvraag en begeleiding in dit proces.

Einde communicatie.
__________________
The JEWs Plan Is to Exterminate the White People – What Fricking Part Don't YOU Get?
 
Old September 22nd, 2019 #13
Johan
Moderator
 
Johan's Avatar
 
Join Date: Oct 2013
Posts: 2,662
Johan
Default Zonder strijd geen overwinning!!!

Als laatste op dit hele gebeuren rond de joodse invloeden en hun gevolg in Holland.

Treurig dat een organisatie dit om veiligheids redenen moet afblazen,nog triester om te zien dat Blanke (s)linkse klanten (lees volksverraders) hieraan hebben meegewerkt.In plaats van op te komen voor de volkse belangen lopen ze met oogkleppen op achter vreemde machten,deze nestbevuilers zijn in wezen nog erger dan de joodse ellende,van u tegenstander kunt u immers verwachten dat hij u wil bestrijden/vernietigen.Dat Blanke autochtone Hollanders hun eigen volk wensen te bestrijden zegt meer dan genoeg over de staat van de samenleving waarin we ons bevinden.

Vandaag heb ik door Den Haag gereden,genietend van prachtig weer moest ik aanschouwen dat grote delen van deze eens zo prachtige stad gewoon naar de klote zijn.Weggeven aan een invasie macht die met behulp van joodse en (s)linkse inzet maar een doel voor ogen heeft,afbreken wat in jaren met bloed zweet en tranen is opgebouwd.

Tijdens het eten vroeg ik mijzelf af waar doe ik het eigenlijk nog voor,wat heeft het nog voor nut.Na overleg met enkele tafelgenoten (wat op zich een goed gesprek was) heb ik het volgende besloten.Vanaf nu ondersteun ik en de groep waarin ik mij bevind geen enkel initiatief meer van andere,wie wil zwichten voor het joodse juk.Die moet dat vooral doen en is voor hun eigen verantwoording/rekening,hieraan wens ik en andere niet mee te werken.

Johan
__________________
The JEWs Plan Is to Exterminate the White People – What Fricking Part Don't YOU Get?
 
Old September 24th, 2019 #14
T.Garrett
Senior Member
 
Join Date: Dec 2003
Location: Lawnguyland, NY
Posts: 5,139
T.Garrett
Post Wat is er nodig

Je doet het omdat je van je mensen en je land houdt Johan.

Publieke acties zoals demonstraties zijn nutteloos, het is noodzakelijk om het rechtstreeks naar de communisten te brengen. Ze moeten worden geconfronteerd en gewelddadig worden verpletterd. De straten moeten rood zijn met zoveel bloed dat niemand ons opnieuw zal durven uitdagen. Er is geen andere manier om het huidige regime in Nederland te veranderen, het gereedschap van de Jood moet worden vernietigd voordat we de poppenspeler naar zijn plaats van executie brengen.

Dit soort politiek is geen spel. We hebben vandaag sterke, harde mannen nodig, geen denkers en schrijvers, dus morgen kan de onze zijn.
__________________


Even the score, six million more!
 
Reply

Share


Thread
Display Modes


All times are GMT -5. The time now is 04:23 PM.
Page generated in 0.15379 seconds.