Vanguard News Network
VNN Media
VNN Digital Library
VNN Reader Mail
VNN Broadcasts


Go Back   Vanguard News Network Forum > Media
Donate Register Multimedia Blogs Search Today's Posts Mark Forums Read Login

All Videos & Audio

Subscribe
Search Videos & Audio
Categories

    Music
    Filter by Genre: 
Music - Music

Filter: All / Classical / Country / Folk / Hardcore / Metal / Oi! / Punk / Rock / Techno / White Power

Videos in category Music
Urgehal - Mirror Satan Urgehal - Mirror Satan

true norwegian black metal
May 15th, 2009, 02:24 AM by Robert Bandanza Views: 568 - Comments: 0 Tags: None...
Ultima Thule - My Fatherland Ultima Thule - My Fatherland

Took my first steps, and father held my hand, Took my first steps, on my way to be a man! Throughout this soil, with my first pair of shoes, Throughout this soil, that I never want to loose! My life is here, and here I wish to die, This the place my fatherland! My life is here, and here I wish to die, This the place my fatherland!
May 15th, 2009, 02:16 AM by varg Views: 896 - Comments: 0 Tags: None...
Nordwind-Stolz und Stark Nordwind-Stolz und Stark

Bitte auch bewerten
May 15th, 2009, 02:05 AM by varg Views: 909 - Comments: 0 Tags: None...
Nordwind - Words of Odin Nordwind - Words of Odin

A song by Nordwind for the same named album Words of Odin - 1998
May 15th, 2009, 02:01 AM by varg Views: 1,980 - Comments: 0 Tags: None...
Nordwind - Asgard Wir Kommen Nordwind - Asgard Wir Kommen

Nordwind - Asgard Wir Kommen
May 15th, 2009, 01:58 AM by varg Views: 753 - Comments: 0 Tags: None...
Nordwind - Vaterland Nordwind - Vaterland

Die ersten Jahre hielt mein Vater meine Hand gab mir Halt auf meinem Weg zu einem Mann Er lehrte mich Recht und Unrecht zu verstehen dieses Land als mein Vaterland zu sehen Hier bin ich geboren und sterben werd ich hier denn du bist mein Vaterland
May 15th, 2009, 01:51 AM by varg Views: 770 - Comments: 0 Tags: None...
Ultima Thule - Stolt & Stark Ultima Thule - Stolt & Stark

Förvägra mig mjöd Förvägra mig livets glöd Förvägra mig rätten att hylla mitt land Förvägra mig brödet ur min hand Ni tär på vår jord Ni tär på skalders ord Ni tär på vår kropp, Svea rikes väl Ni tär känn bettet i vårt svärd
May 15th, 2009, 01:32 AM by varg Views: 799 - Comments: 0 Tags: None...
Mjölner - Hat & Svek Mjölner - Hat & Svek

Mjölner - Hat & Svek en mycket brä sång lyrics: I skydd av nattens mörker där färdas nu en man Slöjorna de döljer de vägar som han kan Han vandra nu där ensam på skogens långa stig Iväg från allt det hemska iväg från alla krig
May 15th, 2009, 01:28 AM by varg Views: 845 - Comments: 0 Tags: mjolner
Mjölner - Stolt & Stark Mjölner - Stolt & Stark

En skön cover på ultima thules stolt & stark.
May 15th, 2009, 01:25 AM by varg Views: 814 - Comments: 0 Tags: mjolner
Gods of My World - Borknagar Gods of My World - Borknagar

Empiricism album.
May 15th, 2009, 01:24 AM by Robert Bandanza Views: 513 - Comments: 0 Tags: None...
Mjölner - Vinterland Mjölner - Vinterland

Mjölner - Vinterland (Viking rock from Sweden) Stunning pictures from the film "Beowulf & Grendel" 2005 Vinterland Stjärnklara himmel under kall nattetid Skenet från en brasa värmer ljuvt och skänker frid Känn den vind som smeker vackert vinterland
May 15th, 2009, 01:22 AM by varg Views: 800 - Comments: 0 Tags: mjolner
Mjölner - Eldsjäl Mjölner - Eldsjäl

Eldsjäl Han lade sig sakta ner så tung med gråten i sin hals Han tycktes höra röst i rum men där fanns ingen alls Han fyllde kroppen sin med mjöd hans ögon sjönk ihop För att återfödas i en dröm till hjältars glädjerop Där brinner jag förutan glöd där växer jag mig stark Brynjan min får motstå slag och aldrig tar jag mark Kärlek till vårt fosterland ger kraft och mod till män
May 15th, 2009, 01:20 AM by varg Views: 884 - Comments: 0 Tags: mjolner
Hel - Eldsjäl Hel - Eldsjäl

Eldsjäl Han lade sig sakta ner så tung med gråten i sin hals Han tycktes höra röst i rum men där fanns ingen alls Han fyllde kroppen sin med mjöd hans ögon sjönk ihop För att återfödas i en dröm till hjältars glädjerop Där brinner jag förutan glöd där växer jag mig stark Brynjan min får motstå slag och aldrig tar jag mark Kärlek till vårt fosterland ger kraft och mod till män
May 15th, 2009, 01:19 AM by varg Views: 687 - Comments: 0 Tags: None...
The Tossers - Siobhan The Tossers - Siobhan

The Tossers's new video from their new album, "AGONY", which is in stores March 20th, 2007! Filmed in Wriglyvile, in CHICAGO, at The Gingerman Tavern. Directed by Justin Thompson of Subversive Films.
May 15th, 2009, 12:42 AM by Robert Bandanza Views: 533 - Comments: 0 Tags: None...
Moonlight Sonata Moonlight Sonata

Composed by Ludwig van Beethoven
May 15th, 2009, 12:19 AM by Robert Bandanza Views: 934 - Comments: 0 Tags: None...


VNNForum.com does not store any of the following videos on our servers, we merely link to videos on other websites. That means no copyrighted and/or illegal material are stored by us. It is therefore not possible to hold the people behind Vanguard News Network or VNNForum.com responsible for the material that is being linked to on these pages.
 

All times are GMT -5. The time now is 07:31 AM.
Page generated in 0.16196 seconds.