Vanguard News Network
VNN Media
VNN Digital Library
VNN Reader Mail
VNN Broadcasts


Go Back   Vanguard News Network Forum > Media > Dead Videos
Donate Register Multimedia Blogs Search Today's Posts Mark Forums Read Login

All Videos & Audio

Subscribe
Search Videos & Audio
Categories

General

    News Reports

    Hush Crimes

    Europe

    Movies & Documentaries
     Speeches & Interviews
     Activism
    Promos
    White Plight

    Video Bloggers


Enemies

    Jews & ZOG

    Anti-White Media

    Traitors

    Degenerates

    Typical Negro Behavior

    Mexican Infestation


Learning

    Books
    Science & Tech
    History
    Culture
    Economy
    Health
    Fighting
    Religion



Entertainment

    Humor
    Cartoons

    Music

Dead Videos
      Need reuploading

 
Dead Videos - Graveyard for videos that were removed from the video hosting website. Move all your dead videos to this category and hopefully someone will find another copy or will re-upload the original video to another hosting site and post it back on VNN.

Bríd Ní Mhaoilchiaráin - An Sagairtín




This Video has been removed. Please upload a new version to a different hosting provider, or try finding the video already hosted and re-add it to VNN under category Music.


Read more about how to help with dead videos

Make sure the thumbnail image appears somewhere in the new clip you upload to verify it is the same video.


Original video category: Music
Original video thumbnail image:

Search google for copy of video



Tags
None...

Video-details
Title Bríd Ní Mhaoilchiaráin - An Sagairtín
Category Dead Videos
Rating
Date December 27th, 2009, 12:40 PM
Description Is deas an sagairtín é grá mo chroí,
Is nach aoibhinn dhon phobailín a dtéann sé tríd
Tá séala ó Mhuire air agus branda é Chríost
'gus níl pabhsae i ngáirdín mar grá mo chroí

Tá an oíche seo dorcha agus tá sí fuar,
'Gus tá sí a' goilliúnt ar mo chroí go crua;
Ní ghabhaidh mé abhaile is ní ghabhadh ar cuairt
Né go gcaithfidh mé an oíche amárach le mo ghrá chois cuain.

Agus shíl mé a stéirín go dtug tú grá dom
Né gur baineadh an leagadh asam i mbéal na bearnan;
Níor dhúirt tú 'Dia linn' né 'Goirim slán thú'
Ach chrom tú do cheann agus rinne tú gáire

Is trua gan mise is mo mhúirnin bán
I mBaile an Chathasaigh taobh thiar den cheann;
bheadh gaoth én bhfarraige a[ga]inn agus taoile trá
's dheamhan a bheadh fhios ag an mbaile go mbeadh muid ann.

Agus mallacht shíoraí do lucht na mbréag
Nach ndúnfadh siadsan feasta a mbéal!
Níor bhris muid an t-aiteann 'gus níor lúb muid an féar
'Gus nac' fada a ruaigeadh muid é bhéal go béal.

Ach brén ar an bhfarraige mar sí tá lán,
Is í tá dul idir mé 's mo mhúinín bán;
Ach siúlfaidh mé gleannta agus cnocáin go deo
'gus dheamhan fear a phésfas mé go bhfaighidh mé bás.
Hoster YouTube
Views 6,781
Comments 1
Added To VNN cillian

Comments
  Lars Redoubt - (September 7th, 2010, 08:51 AM)

I don't know what she sings about, but it's lovely. I suppose it's Irish.


VNNForum.com does not store any of the following videos on our servers, we merely link to videos on other websites. That means no copyrighted and/or illegal material are stored by us. It is therefore not possible to hold the people behind Vanguard News Network or VNNForum.com responsible for the material that is being linked to on these pages.
Please take any complaints of this video up with the website which hosts it and allows embedding.

 

All times are GMT -5. The time now is 12:13 AM.
Page generated in 0.06167 seconds.